Sponsring

AFA Försäkring har valt att hålla sig till att sponsra särskilda projekt eller organisationer med stark koppling till vår verksamhet och i linje med vårt förebyggande arbete. Exempelvis saker som leder till utveckling inom arbetsmiljöområdet eller förbättrad hälsa.

AFA Försäkrings sponsorsamarbete: 

Yrkeslandslaget