Fallträning utomhus och online

Nu utvecklar Svenska Judoförbundet och Afa Försäkring sitt samarbete och erbjuder digital fallträning för företag – online och utomhus – för att möta upp behovet av fallträning under pågående pandemi.

Judoinspirerad fallträning utomhus. Foto: Kristofer Olsson. Fallträning online. Foto: Svenska Judoförbundet.

– Pandemin har påverkat oss alla, så även vår gemensamma satsning på fallträning. Flera företag står på väntelista för att köra igång. Nu när vi tagit fram ett coronaanpassat fallträningskoncept kan fallträning genom jobbet fortsätta med online- och utomhusträning, säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet.

– Varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetstid. Några av de värst drabbade yrkesgrupperna är undersköterskor, vårdbiträden, brevbärare och städare – yrkesgrupper som inte kan välja att jobba hemifrån under pandemin och därmed är fortsatt utsatta för fallrisker. Då känns det bra att vi kan erbjuda utomhusträning och även träning online för de som kan delta där, säger Eva Hytönen, projektledare på Afa Försäkring.

Läs mer om intresseanmälan fallkompetensträning

Vem kan ansöka om att få fallkompetensträning? För att ha möjlighet att erhålla ett kostnadsfritt fallförebyggande träningsprogram inom ramen för detta projekt, måste arbetsgivaren ha kollektivavtalad försäkring hos Afa Försäkring. Det finns i dagsläget ett begränsat antal fallträningsprogram att erbjuda och urval sker löpande. All anmälningsadministration sker i kontakt med Svenska Judoförbundet. 
Läs mer hos Svenska Judoförbundet

Läs mer om intresseanmälan fallkompetens på arbetsplatsen

Gå direkt till anmälningsformuläret

 

Film: Fallkompetens i arbetslivet – Judo4Balance online

Se en film om online-träningen här! Längd: 1 minut 15 sekunder.