Stöd att hantera attentatet på Drottninggatan

Vi är alla tagna och illa berörda av attentatet på Drottninggatan. Personer kan reagera olika på sådana händelser, och reaktionerna kan dessutom komma efter olika lång tid. Under påskhelgen är våra telefoner inte bemannade men vi vill ändå bidra med tips på länkar och kontakter för att hantera eventuella krisreaktioner.

I följande länk kan du som arbetsgivare ta del av handlingsplaner och mallar som behandlar det praktiska hanterandet av kriser i omedelbar anslutning av dramatiska händelser men även efter en lite längre tid.

Länk till Prevent:
http://www.prevent.se/amnesomrade/svara-situationer/kriser/handlingsplanvad-ar-kris/

För att hantera en psykologisk krisreaktion kan det ibland behövas mer djuplodande och professionell kunskap. Då kan företagshälsovården ofta ge råd och stöd.

Även den offentliga vården erbjuder råd och krisstöd. Du kan ringa till Vårdguiden: 0771-220060. Se också följande länk:
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hot-och-terrorattacker-paverkar-oss/

Våra tankar går till de drabbade, anhöriga och närstående.