Våra värderingar

Omtanke Nytta Enkelhet

Vi bryr oss om, lyssnar och ger bra service. Det vi gör ska tillföra nytta för våra kunder, våra ägare och uppdragsgivare. Det ska vara lätt att ha med oss att göra.

Vårt övergripande uppdrag är att tillgodose människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet till en låg kostnad. Det lyckas vi med eftersom vi har andra syften än ekonomisk vinst.

Försäkringens idé är i grunden något mycket bra. Den går ut på att ge ekonomiskt stöd till människor när det behövs och att fördela risken på många. Ju fler desto billigare. Men vi är inte ett vanligt försäkringsbolag. 4,5 miljoner människor omfattas av våra försäkringar, vilket är 90 procent av alla anställda i Sverige och för att omtanke får styra i stället för vinst, får försäkringens idé bärkraft och kan göra nytta för hela samhället.