Våra värderingar

Omtanke, nytta och enkelhet är värdeord som löper som en tråd genom allt vi gör, både internt och när vi hjälper människor till en tryggare vardag.

Vi säljer inte försäkringar, vi hjälper människor till en tryggare vardag genom kollektivavtalade försäkringar. Våra tre värdeord är omtanke, nytta och enkelhet. 

Vi ser, lyssnar aktivt, hjälper och bryr oss om. Omtanke är hur vi bemöter våra kunder, intressenter och inte minst varandra.

Gör vi Nytta för våra kunder, så gör vi nytta på hela den svenska arbetsmarknaden.

Vi ska vara enkla att nå och förstå. Enkelhet är vår förmåga att lösa problem effektivt och att förenkla vårt arbetssätt.