Våra värderingar

Vårt övergripande uppdrag är att tillgodose människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet till en låg kostnad. Det lyckas vi med eftersom vi har andra syften än ekonomisk vinst.

Försäkringens idé är att ge ekonomiskt stöd till människor när det behövs och att fördela risken på många. Ju fler desto billigare. Men vi är inte ett vanligt försäkringsbolag. 4,7 miljoner människor omfattas av våra försäkringar, vilket innebär att 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. För att omtanke får styra i stället för vinst, får försäkringens idé bärkraft och kan göra nytta för hela samhället.

Därför är våra tre värdeord omtanke, nytta och enkelhet.

Omtanke

Vi ser, lyssnar aktivt, hjälper, bryr oss om. Omtanke är hur vi bemöter våra
kunder, intressenter och inte minst varandra.

Nytta

Gör vi nytta för våra kunder, så gör vi nytta på hela den svenska arbetsmarknaden. Nyttan är det värde som en kund får ut av vår verksamhet.

Enkelhet

Vi ska vara enkla att nå och förstå. Vi ska vara enkla att kontakta och att
ha att göra med. Enkelhet är vår förmåga att lösa problem effektivt och att
förenkla vårt arbetssätt.