Maria hittar sätt att kundanpassa webben

Hur beter sig AFA Försäkrings kunder när de ska göra en försäkringsanmälan? Vad klickar folk på när de besöker vår webbplats? Det är sådant som vår relativt nyanställda webbanalytiker Maria kan ta reda på.

– Jag sökte mig till AFA Försäkring till stor del för att tjänsten som webbanalytiker är nyinrättad. När jag ser att ett företag söker en webbanalytiker tänker jag att det här är ett företag som vill jobba faktabaserat och datadrivet, säger Maria.

– Tidigare jobbade jag på TRR Trygghetsrådet, som har en kollektivavtalsförsäkring vid arbetsbrist, så jag kände till något om försäkringsbranschen.

Maria har arbetat med webb i 18 år. Bland annat som webbansvarig, projektledare och strateg. I januari 2018 började hon som webbanalytiker på AFA Försäkring. Innan dess hade hon ett konsultuppdrag som webbanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag tar fram faktabaserade beslutsunderlag för att vi ska se hur vi kan förbättra vår webbplats. Jag tar också fram hypoteser för vad en förändring kan innebära och så jobbar jag med konverteringsoptimering, det vill säga tittar på hur vi kan underlätta för våra kunder att ta sig igenom anmälningsprocessen och göra en anmälan, alltså konvertera, säger Maria.

– Åt våra testare har jag tagit fram rapporter om vilka enheter, operativsystem och webbläsare besökarna på afaforsakring.se använder. Det gör att de kan se vilka enheter vi behöver testa nya funktioner på när vi gör förändringar på webben, till exempel mobiltelefon, eftersom många besökare surfar in på sin mobil.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Dagarna ser lite olika ut. Jag sitter ofta själv och tar fram data med hjälp av programmet Google Analytics. Nu ska vi exempelvis ta bort funktionen oinloggad anmälan och då har jag tagit fram data som visar hur många av våra kunder som gör en sådan anmälan. Det visade sig att de flesta inte gör sin anmälan oinloggad och då blev det ett beslutsunderlag som talade för att ta bort den funktionen, säger Maria.

– Jag är också med på de så kallade daily scrum-mötena som Polaristeamet har, för att höra vad de har på gång för vår webbplats. Det blir en del andra möten också, oftast träffar jag någon som behöver en viss typ av data eller presenterar data för någon som har gjort en beställning.

Vad är roligast med att jobba på AFA Försäkring?
– Jag gillar att jag kan jobba långsiktigt. Till exempel genom att följa konverteringsgraden i anmälningsflödena för att se vad vi kan göra för att anmälningsprocessen ska bli bättre för användaren. Det är nog det jag tycker är roligast, att få den här långsiktigheten i arbetet.

Jag gillar att jag kan jobba långsiktigt

– Det gör att vi kan testa hypoteser för förändringar och mäta effekten efteråt för att se om det blev som vi hade tänkt oss. Det blir inte alltid som man har tänkt sig, men man lär sig alltid något av att prova.

Vad har du för tips till den som vill jobba som webbanalytiker?
– Dels behöver man kunna mycket om hur en webb fungerar och hur den används, det som kallas UX, user experience. Och dels behöver man kunna lite statistik. Vet man hur webben funkar och kan kommunicera det med hjälp av statistik så kan man applicera det på olika verksamheter. Så det är nog mitt tips, säger Maria.

– Det är väldigt spännande att gå in i Google Analytics och undersöka beteenden som man först inte riktigt förstår. Datan säger ju hur något fungerar, men inte varför det fungerar på ett visst sätt. Då måste man involvera kollegor med andra kompetenser eller ställa frågor till användarna för att ta reda på varför något avviker eller varför många väljer att använda en viss funktion på webben. Det är väldigt roligt.


Text och foto: Adam Fredholm