Ulf bytte tjänst internt för att få jobba med utbildning

Under åren som skadereglerare och kravanalytiker på AFA Försäkring höll Ulf ibland utbildning om de kollektivavtalade försäkringarna. När tjänsten som utbildningsledare dök upp sökte han den för att få arbeta med informationsuppdraget på heltid.

– Jag började på AFA Försäkring 2008, på kundcenter. 2011 slutade jag och började jobba som pensionsrådgivare på SPP Livförsäkring. Ett och ett halvt år senare kom jag tillbaka till AFA Försäkring och fortsatte att jobba som skadereglerare, säger Ulf.

– 2014 bytte jag tjänst och började som kravanalytiker på IT-avdelningen. Samtidigt som jag arbetade som skadereglerare och kravanalytiker ingick jag i lärarbanken och åkte då och då ut för att informera anställda i landet om våra försäkringar. Det har alltid legat mig varmt om hjärtat att upplysa folk om de kollektivavtalade försäkringarna, så när Kommunikationsenheten behövde en ny utbildningsledare var jag inte sen att ansöka.

Uppdrag att informera om kollektivavtalade försäkringar

AFA Försäkring har i uppdrag att informera om de kollektivavtalade försäkringarna i kommuner och regioner. Ett dussintal anställda i företaget ingår i den så kallade lärarbanken och jobbar vid sidan av sin ordinarie tjänst med informationsuppdraget.

det är ett fantastiskt företags- och medarbetarklimat

– Vi är ute och utbildar personer som i sin tur är försäkringsinformatörer på sina arbetsplatser. Det är främst inom kommuner och regioner, men vi får också enstaka uppdrag där vi utbildar i den privata sektorn, säger Ulf.

Vilka är dina arbetsuppgifter som utbildningsledare/projektledare?
– Den största uppgiften jag har är att jobba med ett uppdrag som heter Ingen ska missa ersättning. Vi är ute i kommuner och regioner och håller workshoppar och stödjer dem i deras arbete med de kollektivavtalade försäkringarna. Jag kommer också att fortsätta med läraruppdraget inom kommuner och regioner.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Det är väldigt varierande och dagarna ser olika ut beroende på vad jag håller på med för tillfället. Vi är ganska ofta ute och reser i informationsuppdraget. Annars kan det vara så att jag sitter och ringer till organisationer för att få till möten och kunna erbjuda dem vår hjälp och vårt stöd. Det blir också en del planerande inför workshoppar och sammanställning av resultaten när vi har genomfört dem.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Det roligaste med att jobba på AFA Försäkring är att det är ett fantastiskt företags- och medarbetarklimat. Vi fyller en viktig funktion i samhället i arbetet med de kollektivavtalade försäkringarna och ersättningen vi kan lämna till anställda som har råkat ut för en arbetsskada eller blivit sjuka i arbetet. På så sätt är AFA Försäkring en fantastisk idé.

Har du något tips till den som vill utvecklas inom AFA Försäkring?
– Det finns otroligt många möjligheter inom företaget. Det gäller bara att hålla ögon och öron öppna. Om jag ser tillbaka på min historia på AFA Försäkring så är jag oerhört tacksam för det öppna klimatet och att företaget välkomnar medarbetare att prova på nya arbetsuppgifter, säger Ulf.

– Man ska inte vara rädd att prova nya vägar. Om man är intresserad av att utvecklas kan man hålla utkik på vår interna webbplats Klara efter de tjänster som utlyses. Man kan också kontakta chefer på de avdelningar som utlyser tjänster för att lära sig mer om vad de är i behov av. Så mitt tips är att hålla sig ajour med vad som efterfrågas och att våga ge sig ut och prova nya saker.


Text och foto: Adam Fredholm

Ulf berättar om sitt arbete som utbildningsledare och om att byta tjänst inom AFA Försäkring.