Ruben bytte tjänst internt för att få bidra till bättre arbetsmiljö

Under tiden som skadereglerare på AFA Försäkring höll Ruben ibland utbildning om de kollektivavtalade försäkringarna. När tjänsten på IA-avdelningen utlystes sökte han den för att få utbilda och stödja användare av Informationssystemet för arbetsmiljö, IA.

– Det kom ut en annons på intranätet Klara med en tjänst på IA-avdelningen som jag tyckte lät intressant. Så jag sökte den, säger Ruben.

– När jag hade genomgått rekryteringsprocessen fick jag veta att jag inte hade fått jobbet. Men det visade sig att det fanns en annan ledig tjänst på IA som jag tyckte verkade ännu mer intressant. Så jag sökte den och då gick det vägen.

Support och utbildning för användare av IA-systemet

Informationssystem för arbetsmiljö, IA, är ett system där arbetsgivare kan rapportera arbetsmiljörelaterade risker och händelser. Det används av privata, kommunala och statliga arbetsgivare. IA-teamet på AFA Försäkring förvaltar systemet och utbildar personer som administrerar det på sina arbetsplatser, så kallade superanvändare.

– Hälften av min arbetstid består av att ha hand om supporten tillsammans med ett par kollegor, det vill säga svara på inkommande mejl från IA-användare. Under den andra hälften håller jag utbildningar för superanvändare, både här på AFA Försäkring och ute på företagen. Vi håller grundutbildningar för de superanvändare som just kommit igång med IA-systemet och fortsättningsutbildningar för de som varit med ett tag och vill förkovra sig, säger Ruben.

Fick du någon utbildning för att kunna utbilda nya IA-användare?
– Jag och min kollega, som också är ganska ny på IA, fick utbildningsmaterial och en teoretisk genomgång. Men vi fick inte någon pedagogisk utbildning. Sedan tidigare är jag är med i den så kallade lärarbanken och åker då och då ut för att informera anställda i landet om våra försäkringar. På det viset har jag fått stå på scen och prata med folk och jag känner mig trygg i den rollen.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Jag brukar komma till jobbet vid åttatiden och börjar dagen med att kolla support-mejllådan. De mejl som behöver besvaras direkt svarar jag på och resten delar jag in i en prioriteringsordning. Är det en dag utan möten eller utbildningar ägnar jag ofta resten av dagen åt att svara på inkommande mejl, säger Ruben.

det roligaste är att allt vi gör på AFA Försäkring gagnar människor som behöver oss

– Nu har precis höstens utbildningar dragit igång. Normalt sett håller vi två utbildningsdagar i veckan, antingen här i huset eller på de blivande superanvändarnas arbetsplatser.

Vad är roligast med att jobba på AFA Försäkring?
– Jag tycker att AFA Försäkring gör väldigt stor nytta för många människor genom att administrera de kollektivavtalade försäkringarna och verka för en tryggare och bättre arbetsmiljö. Jag är oerhört stolt och tacksam över att ha möjligheten att kunna bidra till det. Och det roligaste är att allt vi gör på AFA Försäkring gagnar människor som behöver oss, säger Ruben.

Har du något tips till den som vill byta tjänst inom AFA Försäkring?
– Mitt tips är att vara nyfiken, att våga sträcka upp en hand och visa att man finns. Sök det där lediga jobbet och visa framfötterna genom att kontakta den avdelning som annonserar ut det och deras chef för att visa att du verkligen vill ha jobbet, säger Ruben.

– Det värsta som kan hända när man söker en tjänst är väl att man inte får den. Samtidigt är det bra att komma ihåg att vi jobbar på en väldigt bra arbetsplats, ett fem plus-ställe. Och jobbar man hårt och har tålamod så kommer man förmodligen att få den tjänst man vill ha i slutändan.


Text och foto: Adam Fredholm

Ruben berättar om sitt arbete som utbildare och supporttekniker på IA-avdelningen.