Lena återvände till IT-enheten när hon hörde om tekniksatsningen

Testning av nya system, planering av kvalitetskontroller och mentorskap. Lena jobbar som testledare på AFA Försäkrings IT-enhet efter några år som konsult och anställd på andra företag.

– Den här omgången har jag jobbat på AFA Försäkring sedan februari 2016. Jag hade jobbat som konsult, på ett produktbolag och på IF Industri i sammanlagt tre och ett halvt år när min chef Annelie Nicholson hörde av sig och frågade om jag ville komma tillbaka, säger Lena.

– Det som fick mig intresserad var att AFA Försäkring satsar mycket på kvalitet när det gäller IT-området. Det är något man tycker är viktigt och prioriterar. Jag jobbade här mellan 2008 och 2012 som systemutvecklare och som testledare, så jag visste att det är en jättetrevlig arbetsplats och en lugn arbetsmiljö.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag arbetar halvtid som resurs i ett av våra agila utvecklingsteam. Ett agilt team har egentligen inte någon som arbetar som testare, men det är ju där min expertis ligger. Det gör att jag tidigt kan se vad som behöver testas och kan vara redo att testa när något är färdigutvecklat.

– Den andra halvan av tiden jobbar jag med taktiska frågor inom testning. Det kan vara hur vi ska bli bättre på testautomatisering, hur vi jobbar med testdata och testmiljöer eller hur vi kan utveckla våra medarbetares kompetens. Jag är också mentor och handledare åt praktikanter.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Det skiljer sig mycket åt eftersom jag gör många olika saker. I mitt team arbetar vi med Informationssystem för arbetsmiljö, IA, som är ett system arbetsplatser i olika branscher kan använda för att rapportera brister i sin arbetsmiljö. Vi träffas på morgonen och diskuterar vad vi har gjort dagen innan och vad vi tänker oss att göra under dagen, säger Lena.

– I min roll som testledare varierar arbetsuppgifterna beroende på vad som är viktigast för stunden. Antingen så sitter jag med i något projekt och lägger mig i hur vi ska testa, vilka personalresurser vi behöver och om tidplanen kommer att hålla. Eller så följer jag upp automatiserade tester för att se hur vi förbättrar oss över tid.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Jag tror att det roligaste är att folk stannar här så länge, vilket gör att man lär känna varandra så himla bra. Det är klart att det händer att någon slutar, men man kan vara ganska säker på att det är ungefär samma grupp av människor man kommer att jobba med framöver.

det roligaste är att folk stannar här så länge, vilket gör att man lär känna varandra så himla bra

– Vill man prova att arbeta med något nytt finns det alltid någonstans att gå. Vi jobbar med så många olika saker på IT-enheten. Det gör att man kan utvecklas mycket inom AFA Försäkring, samtidigt som man har det ganska tryggt.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– Vi lever ju i en värld där allting ska gå fortare och fortare, och vi har kunder som är vana vid att få saker levererade direkt. Och det krockar ju till viss del med mitt fokus på hög kvalitet och att jag gärna vill att IT-lösningar ska vara perfekta innan vi släpper dem, säger Lena.

– Så en utmaning är att jag måste anpassa mina krav på leveranser och släppa saker när de är "good enough", för att sedan släppa en bättre version av samma sak några veckor senare. Det är också en utmaning för mig som person, eftersom jag gillar struktur och ordning. En annan utmaning är att faktiskt våga säga nej när en IT-produkt inte är tillräckligt klar för att släppas.

Vad har du för tips till den som vill arbeta som testledare?
– Om man vill jobba med test finns det olika sätt att komma in på den banan. Man kan komma antingen från en teknisk bakgrund och ha jobbat som programmerare, IT-arkitekt, databasadministratör eller systemförvaltare. Eller så kan man ha arbetat med annat på sin arbetsplats och då ha kunskap om själva företagsverksamheten som grund, säger Lena.

– Jag tror att det är viktigt att fundera på vad man har för egenskaper som kan göra att man blir en bra testare. Det är lite speciellt, man ska ju vara den som bromsar släppet av en IT-lösning när man tycker att den inte är riktigt färdig att släppa. Det kräver att man vågar stå upp för sig själv. Och för att kunna avgöra när en lösning är klar behöver man bli bra på att göra riskbedömningar.


Text och foto: Adam Fredholm