Sirak lämnade konsultlivet för fast jobb på ett schysst företag

Testning, utveckling för rapporteringssystemet Solvens II och kontroll av stora mängder data. Sirak jobbar som systemutvecklare och datakvalitetsansvarig på AFA Försäkrings IT-enhet och uppskattar företagets omtanke om anställda och kunder.

– 2014 hörde min gamla chef från ett konsultbolag av sig och berättade att han hade börjat arbeta på AFA Försäkring och att det fanns en tjänst ledig. Han beskrev sin nya arbetsplats som ett schysst företag som bryr sig om såväl de anställda som sina kunder, säger Sirak.

– Jag kände direkt att jag gillade det konceptet. Eftersom jag hade jobbat med honom tidigare visste jag att vi kommer bra överens. Och på den vägen är det.

Vilka arbetsuppgifter har du?
– För närvarande jobbar jag halvtid med att utveckla ett system till Solvens II-projektet för att AFA Försäkring ska kunna rapportera till Finansinspektionen. Resterande tid jobbar jag mycket med att kontrollera att vi har korrekt data i vårt BI-lager, business intelligence-lagret.

– Det betyder i stora drag att vi samlar data från olika källsystem som sedan till exempel aktuarier eller Försäkringsenheten kan använda som underlag för att ta beslut. Det är också min uppgift att kolla datakvaliteten. Det vill säga se till att vi skickar rätt data till intressenter som aktuarierna, så att de kan göra bokslut och sätta av pengar för framtida utbetalningar till våra kunder.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Vi jobbar agilt nu på IT-enheten och det innebär att vi har ett så kallat stand up-möte på ungefär en kvart varje morgon. Där går vi igenom vad var och en i teamet gjorde dagen innan, vad vi ska göra under dagen och om någon har behov av kollegornas hjälp, säger Sirak.

Jag gillar att vi fokuserar på framtid

– Sedan är det för mig ganska flexibelt och fritt. I och med att jag jobbar med flera projekt och på olika ställen i huset så blir dagarna också olika, det finns inte någon fast rutin. Kring månadsbryten brukar jag mest arbeta med olika datakontroller, men annars är det ganska fritt.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Jag gillar mina kollegor jättemycket. Jag gillar också att vi fokuserar på framtid, vi är måna om att ha bra verktyg och program och vi uppdaterar dem kontinuerligt. Vill man driva en fråga om att uppdatera ett program vi har så får man gehör, det gillar jag.

Vilka utmaningar har du i ditt arbete?
– Det kan vara ganska komplicerat att jobba i ett BI-lager. Om något i datan inte ser korrekt ut kan det krävas mycket noggrannhet för att identifiera orsaken till felet. Då gäller det att ha tålamod och behålla lugnet även om man jobbar under tidspress, det kan vara ganska utmanande.

– Vi bygger rapporter för att jämföra data i lagret med källsystemen. Jag jobbar mycket med att kolla siffror i datan och när jag märker att något ser annorlunda ut eller får en känsla av att det är något som inte stämmer så utreder jag det. Ibland är det inte något fel, men då tar jag i alla fall reda på varför mönstret av siffror ser annorlunda ut.

Vad har du för tips till den som vill arbeta med datakvalitet?
– Jag tror att det är bra om man är nyfiken, noggrann och gärna lite logiskt lagd, så att man kan hitta mönster snabbt för vad som är rimligt eller inte. Det är också en fördel att kunna vara anpassningsbar om man ska jobba i flera projekt samtidigt, säger Sirak.

– Jag uppmuntrar verkligen den som är intresserad av att jobba på AFA Försäkring att söka sig hit. Här kan du utvecklas i princip hur mycket som helst. Du har ganska fria tyglar och möjlighet att styra din fortbildning själv, det är grymt.


Text och foto: Adam Fredholm