Linda gick en intern utbildning och blev systemutvecklare

Efter några år som skadereglerare på AFA Försäkring hittade Linda en tjänst som passade hennes analytiska läggning bättre. Sex månaders internutbildning senare jobbar hon nu som systemutvecklare på IT-enheten.

– AFA Försäkring hade en inspirationsdag där alla enheter presenterade sin verksamhet. Då såg jag att en av IT-avdelningarna sökte medarbetare som var intresserade av att prova på programmering, säger Linda.

– Jag kontaktade chefen på IT-avdelningen, blev kallad till intervju och fick göra ett logiskt test. Sedan blev jag utlånad till dem och fick gå en sex månader lång internutbildning i systemutveckling och programmeringsspråket Progress Openedge. Efter utbildningen blev jag erbjuden att stanna kvar.

IT-skolan gav möjlighet att byta bana

AFA Försäkrings så kallade IT-skola är en chans för medarbetare att skola om sig. En fördel mot att rekrytera externt är att redan anställda i företaget har kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna. Flera av de internutbildade arbetar idag som utvecklare på IT-enheten.

– Vi hade två handledare och en av dem hade själv gått IT-skolan några år tidigare. Vi fick både lösa övningsuppgifter och labba på egen hand. I utbildningen ingick också en resa till England och en grundkurs hos företaget Progress, säger Linda.

det är trevligt att vara del i ett skyddsnät

– Jag gillar problemlösning, jag är analytisk och tycker att det är roligt med matematiska beräkningar. Därför tänkte jag att programmering skulle passa mig, trots att jag inte har någon IT-bakgrund. Det tog ett tag att komma in i det här sättet att tänka, att fundera över hur användargränssnittet och koden där bakom hänger ihop. Utbildningen var en större utmaning än jag hade trott, men det kändes desto roligare när jag hade tagit mig igenom den.

Vilka är dina arbetsuppgifter som systemutvecklare?
– Vi var tre som anställdes som utvecklare efter utbildningen och vi kom in i arbetet i starten av ett stort projekt där man ska dela upp MEGA, vårt datasystem för skadereglering, i mindre beståndsdelar för att minska sårbarheten. Vi fick välja vilken grupp vi ville ingå i och jag valde en grupp som kallas Ideell ersättning. Än så länge arbetar vi med att utreda vad som ska ingå i den verksamhetsprodukten.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Just nu är det många möten och så försöker vi hitta ett bra arbetssätt för vår grupp. När jag kommer till jobbet på morgonen pratar jag lite med mina närmaste kollegor och sedan är det möten större delen av dagen. Jag labbar en hel del själv när det blir tid över och försöker lära mig mer av de andra i gruppen, säger Linda.

Vad är roligast med att jobba på AFA Försäkring?
– Det är ett jättebra företag och jag har trivts här ända sedan 2013 när jag började som skadereglerare. Att jobba med kollektivavtalade försäkringar känns bra och det är trevligt att vara del i ett skyddsnät. Jag får göra något som känns bra, på en arbetsplats med trevliga kollegor mitt i stan. Det gör att det känns roligt att få jobba kvar.

Har du något tips till den som vill utvecklas inom AFA Försäkring?
– Ja, att inte låta sig begränsas av den roll man har för tillfället. Att tänka på vad som är ens styrkor och var i företaget man tror att man skulle passa in. Och att fundera över vad man vill utvecklas inom, vilken typ av utmaningar man vill ha, säger Linda.

– Jag tycker att AFA Försäkring många gånger har visat att det finns chans att helt byta väg om man vill det.


Text och foto: Adam Fredholm