Ulrica lockades av att jobba med kunden i fokus

Beräkning av förlorad inkomst och kostnader på grund av en bestående funktionsnedsättning. Ulrica jobbar sedan ett år som skadereglerare på avdelningen Höga invaliditeter framtida inkomstförluster och uppskattar att skadereglering är i fokus på AFA Försäkring.

– Jag jobbade med trafikskador på ett annat försäkringsbolag när jag hörde talas om hur AFA Försäkring arbetar med arbetsskador. Jag tyckte det lät spännande att skadereglering är huvuddelen i bolagets verksamhet, istället för att man till exempel har fokus på försäljning, säger Ulrica.

– Det är lättare att känna sig delaktig och att vara med och påverka arbetsprocessen när det ligger i alla medarbetares intresse att skaderegleringen fungerar bra. Den här möjligheten att vara mer delaktig var en av de stora anledningarna till att jag bytte jobb.

Vilka är dina arbetsuppgifter som skadereglerare?
– Min uppgift är att utreda om personer som råkat ut för ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom har rätt till ersättning från vår arbetsskadeförsäkring. Det kan innebära att jag behöver komplettera den medicinska utredning av en invaliditet som ofta redan är gjord när ett ärende kommer till oss, säger Ulrica.

– Det jag gör är att beräkna inkomstförluster och merkostnader för personer som får en bestående funktionsnedsättning. Vad skulle personen haft för inkomst om han eller hon inte drabbats av arbetsskadan? Det kan även handla om framtida kostnader när en person inte längre kan måla om sitt hus, byta ut ett fönster eller ta hand om sin trädgård. För att vi ska kunna ersätta den försäkrade vad det kostar att anlita någon som utför arbetet behöver vi bedöma vad som är en rimlig kostnad.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Vi försöker ha som rutin att börja dagen med att jobba undan sådant som går snabbt. Det kan vara att skicka en påminnelse, svara på ett mejl eller ringa den försäkrade för att höra om han eller hon har börjat arbeta, har kvitton och underlag eller är klar med sin operation, säger Ulrica.

det är en härlig känsla att bli klar med ett ärende

– Dagarna består mycket av att göra inkomstberäkningar utifrån de underlag vi får in. Gör arbetsskadan att personen inte kan gå tillbaka till sitt arbete eller fanns det konkurrerande besvär redan innan olyckan, som till exempel dåliga knän eller sjukskrivningar? Många gånger blir det ganska omfattande utredningar och det tar lite tid, men det är en härlig känsla att bli klar med ett ärende.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Det roligaste är nog att det ibland är ganska kluriga frågeställningar. Jag har många diskussioner med mina kollegor om hur vi ska göra för att komma vidare i olika ärenden. Det känns bra när man kommer fram till ett beslut som man är nöjd med och som kunden också är nöjd med eller åtminstone har förståelse för.

Vilket är ditt tips till den som vill arbeta som skadereglerare?
– Jag tror att det är viktigt att man är nyfiken och att man inte är rädd för att ställa frågor, alla sorters frågor. Det är så himla mycket vi jobbar med, socialförsäkringen, pensionssystemet, andra försäkringar, villkor och skadestånd. Det kommer nyheter och ändras i praxis och rutiner hela tiden så man måste vara flexibel och vilja lära sig saker. Det är ett jätteroligt arbete med ständig utveckling.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– Ja, det är väl den här ständiga förändringen av rutiner, regelverk och villkor, och att hålla sig ajour med vad som händer i försäkringsbranschen. Man kan inte bara slappna av och tycka att "nu kan jag det här", säger Ulrica.

– En stor utmaning är att kunna förmedla till kunden varför vi har fattat ett visst beslut och varför vi inte kan reglera skador med hjärtat, vilket man kanske vill göra ibland.


Text och foto: Adam Fredholm

Ulrica berättar om sitt arbete som skadereglerare på avdelningen Höga invaliditeter framtida inkomstförluster.