Apollo kom tillbaka när tjänsten han varit intresserad av blev ledig

Chefsstöd i skadefrågor, vägledning för skadereglerare och hantering av missnöjda kunder. Apollo kom tillbaka till AFA Försäkring och det nya jobbet som skadespecialist efter att ha provat på ett annat arbete i försäkringsbranschen.

– Jag hade jobbat på AFA Försäkring sedan år 2000 när jag för något år sedan sa upp mig för att jobba på ett annat försäkringsbolag, säger Apollo.

– Redan under min första anställningsomgång på AFA Försäkring var jag intresserad av tjänsten som skadespecialist här på Avdelningen för invaliditet, samband, ortopedi och ärr, ISO 1. Så när den blev ledig sökte jag den och kom tillbaka.

Vilka arbetsuppgifter har du som skadespecialist?
– Min huvudsakliga uppgift är att stödja avdelningschefen i skadetekniska frågor. Det handlar om att föra avdelningen framåt genom att få en effektivare och bättre reglering av skadeärenden. Jag har också ofta så kallade systematiska konstellationer, vägledande samtal, med medarbetare på avdelningen för att de ska komma vidare i försäkringsärenden de arbetar med.

det är kul att man får komma med idéer för att göra verksamheten bättre

– En annan av mina uppgifter är att hantera kunder som är missnöjda, till exempel för att de inte har fått en ansökan om ersättning godkänd. Jag är också med i något vi kallar utredningsgruppen, där vi har hand om ärenden där vi misstänker att kunden har varit bedräglig. Det är intressant och spännande.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Dagarna ser väldigt olika ut och de blir nästan aldrig som man har tänkt sig. Jag har många möten och det är många mejl som ska skrivas och besvaras. Samtidigt håller jag koll på inflödet av skadeärenden och delar ut nya ärenden till medarbetarna på avdelningen, säger Apollo.

Vad är det roligaste med att jobba på AFA Försäkring?
– Det är mycket som är roligt i den här rollen. Till exempel att man har kontakt med många medarbetare och folk på andra enheter i huset. Och det är kul att man får komma med idéer för att göra verksamheten bättre.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– En utmaning är just att komma vidare med förslag på förbättringar. AFA Försäkring är en stor organisation, så det kan ta lite tid ibland. Men det är spännande att följa de processerna och jag lär mig nya saker hela tiden.

Vilket är ditt tips till den som vill arbeta som skadekonsulent?
– Det är alltid bra att ha en bakgrund som skadereglerare och att kunna försäkringarna inom det område där man ska arbeta som skadespecialist. Ska man jobba här på AFA Försäkring är det bra att bygga upp ett kontaktnät så att man vet vem man kan vända sig till i olika frågor, säger Apollo.

– Det är också viktigt att vara empatisk och lyhörd för att förstå sina kollegor och medarbetare. Alla lär sig ju saker på olika sätt och fungerar olika. Så ett stort tips är att vara pedagogisk.


Text och foto: Adam Fredholm

Film: Apollo, skadespecialist, berättar om sitt arbete med vägledning för skadereglerare och som chefsstöd i skadefrågor.