Charlotte sökte ny tjänst internt och fick gå en projektledarutbildning

Planering, operativ ledning och uppföljning av projekt. Charlotte jobbar som projektledare på AFA Försäkrings IT-enhet efter att bytt tjänst internt på företaget.

– Jag hade jobbat på AFA Försäkring några år som förvaltningsledare och kände att jag var redo för en ny utmaning. Så i samband med att man organiserade om IT-enheten, 2014, sökte jag en tjänst som projektledare, säger Charlotte.

– Det var spännande. Jag hade inte jobbat som projektledare tidigare, men jag fick gå en utbildning externt och det gav mig verkligen bra grunder.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Som projektledare jobbar jag med allt från budget till leverans och resultat. Jag ansvarar för att fördela och prioritera resurser, för att planera, operativt leda, följa upp och rapportera mina projekt. Det innebär att jag kommunicerar och samordnar med beställare, projektmedlemmar och övriga intressenter, säger Charlotte.

Det är roligt att vara något av spindeln i nätet

– Just nu jobbar jag bland annat med ett nytt IT-stöd för utbildningsverktyget KLAS. Vi tittar på ett kursadministrationsverktyg i form av en molntjänst, så det är lite nytänk. Det ger möjlighet att ha kontakt med kursdeltagarna innan kursen, skicka material till dem, ha uppföljning efter kursen och så finns det ett chat-rum och ett diskussionsforum, det kan nog bli ett rejält lyft.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Ja, det innebär allt från att sitta framför datorn till att springa på möten och köra avstämning med intressenter i olika projekt. Så antingen sitter jag helt själv och arbetar eller så träffar jag massor med människor.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Det jag tycker är roligast är att det är varierande arbetsuppgifter. Jag kan styra arbetet mycket själv och jag jobbar mycket tillsammans med andra människor, säger Charlotte.

– Jag tycker att AFA Försäkring är en bra arbetsgivare och att det är en rolig arbetsplats. Det känns som att IT-enheten och försäkringsverksamheten närmar sig varandra. Det är roligt att vara något av spindeln i nätet i det arbetet.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– En utmaning som projektledare är när man inte får hundraprocentigt dedikerade resurser till ett projekt, det vill säga när projektmedlemmarna inte jobbar heltid med projektet. En annan utmaning är när delar av ett projekt utvecklas i något av våra utvecklingsteam. De jobbar agilt och prioriterar uppdragen i sina sprintar, vilket gör att jag som projektledare i vissa fall inte får samma kontroll över planering och leverans av projektet.

Vilket är ditt tips för att lyckas som projektledare?
– Här på AFA Försäkring ska man nog vara prestigelös och positiv. Det är bra om man både är duktig på att samarbeta med andra och klarar av att arbeta självständigt. Klassiska projektledaregenskaper är självklart ett måste, som att vara mål- och resultatinriktad, ha god ledarskapsförmåga, vara bra på att lösa problem och kommunicera, vara strukturerad och kunna planera och prioritera, säger Charlotte.

– Funderar du på att söka dig till AFA Försäkring idag tror jag det är viktigt att du tycker om att tänka ut ständiga förbättringar och att du klarar av att ha ett helikopterseende för att få en bra överblick över vad som är på gång.


Text och foto: Adam Fredholm