Emma lämnade konsultuppdragen för att jobba hos en fastighetsägare

Efter flera år som entreprenör i fastighetsbranschen ville hon istället leda projekt hos en och samma fastighetsägare. Sedan snart två år jobbar Emma som projektledare på AFA Fastigheter och uppskattar att vara del av systemet med kollektivavtalade försäkringar.

– Jag hade jobbat som projektledare i sju år med energiprojekt åt olika fastighetsägare och kände att jag istället ville jobba hos en ägare med de egna fastigheterna, säger Emma.

– Något som gjorde att jag tilltalades av AFA Fastigheter var AFA Försäkrings uppdrag att administrera kollektivavtalade försäkringar. Det känns långsiktigt och gör att man kan sova gott om natten.

Utveckling av lokaler till små och stora företag

AFA Fastigheter är en AFA Försäkrings kapitalförvaltningsavdelningar. Här arbetar ett 30-tal personer med förvaltning, utveckling och uthyrning av kontors-, hotell och bostadsfastigheter, främst i Stockholm. Emma jobbar bland annat med anpassning av lokaler för hyresgäster och med underhållsprojekt.

– Min uppgift är att se till att projekten levereras enligt tidplan och håller budget och rätt kvalitet. Det kan till exempel vara en ny kontorshyresgäst som ska flytta in i någon av våra fastigheter och då kanske någon vägg behöver flyttas, belysningen bytas ut eller så vill hyresgästen ha en annan färg på väggarna och nya fräscha mattor. Det kan vara allt från globala företag till små start up-bolag, säger hon.

– Nyligen avslutade jag ett större fönsterbytesprojekt i vår fastighet i kvarteret Sockerbetan på Södermalm här i Stockholm. Där bytte vi runt 660 fönster och fönsterdörrar i 215 bostadslägenheter, så det var en annan typ av projekt. Just nu jobbar jag med ett underhållsprojekt i en av våra hotellfastigheter. Vi byter ut ventilationen och det är en riktig utmaning att utföra den typen av arbete på ett hotell, där det är konferenser på dagarna och gäster som sover om nätterna.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Det är löpande uppföljning av ekonomin i projekt, avstämningar av byggarbeten och underlag som ska tas fram till nya avtal för lokaler. Vissa frågor måste vi stöta och blöta med våra hyresgäster eller med våra tekniska förvaltare. För en lokalhyresgäst är det en hel del frågor som rör annat än själva lokalen, som exempelvis nätverk, serverrum, parkeringsplatser, cykelparkering och omklädningsrum.

– Jag och min kollega Thomas är de enda projektledarna på AFA Fastigheter. Vi har hjälp av flera konsulter som driver den dagliga verksamheten i projekten. Det blir därför en hel del avstämningar och möten med dessa externa projektledare.

Vad är roligast med att jobba på AFA Försäkring?
– Jag tycker att det roligaste är samverkan med alla de här människorna, att få allt att klaffa. Personligen tilltalas jag också av grundtanken med AFA Försäkring och kollektivavtalade försäkringar, att det finns ett stöd för den som skadar sig på jobbet eller blir långvarigt sjuk. Det känns som ett fint system att jobba för, säger Emma.

Det känns som ett fint system att jobba för

– Det känns också värdefullt att vi på AFA Fastigheter vill bidra till en hållbar stadsutveckling genom att jobba mer med återbruk och hållbara material. Vår ambition är att försöka behålla material och inventarier i en lokal när en ny hyresgäst flyttar in. Går inte det vill vi gärna ge sakerna ett nytt liv någon annanstans innan de körs till sopstationen. Vi samarbetar också med Stadsmissionen och bidrar på så sätt till social hållbarhet.

Har du något tips till den som vill arbeta som projektledare på AFA Fastigheter?
– Det viktigaste är nog att man tycker att det är roligt att jobba med många människor och att man tycker att det är roligt att hitta lösningar på olika typer av problem. Som projektledare är det bra att kunna tänka proaktivt, att försöka vara beredd på vad som kommer härnäst. Ett tips är att fundera över varför man tycker det är kul att jobba med fastigheter och på vilket sätt man vill jobba med dem. Det också bra att ha erfarenhet av entreprenad och att anlita entreprenörer.


Text och foto: Adam Fredholm