Camilla ville jobba med projekt i ett större företag

Medverkan i Almedalen, forskarseminarier i hörsalen och temadagar om arbetsmiljö runt om i landet. Camilla jobbar sedan ett och ett halvt år tillbaka som projektledare på AFA Försäkring och tycker om att arbeta projektorienterat på en stor kommunikationsenhet.

– Jag hade jobbat på mindre företag tidigare och tänkte att det skulle vara spännande att jobba på ett stort företag, säger Camilla.

– Tjänsten jag sökte var ny och gick ut på att anordna olika event. Det lät kul att få vara med från början och utveckla den. Dessutom hade Kommunikationsenheten på AFA Försäkring ganska nyligen gått över till ett projektorienterat arbetssätt som passade mig väldigt bra.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Min huvudsakliga arbetsuppgift är att leda projekt. Oftast handlar det om att genom ett event sprida resultat från forskning inom arbetsmiljö och hälsa som AFA Försäkring har finansierat. De stora projekten är vår årliga medverkan i Almedalen och de frukostseminarier som vi regelbundet anordnar i hörsalen här på AFA Försäkring, säger Camilla.

– Utöver det så arrangerar vi temadagar ute i landet tillsammans med AFA Försäkrings avdelning för Forskning och utveckling, så kallade FoU-dagar. Där försöker vi sammanföra forskare inom olika områden med praktiker från till exempel kommuner och landsting. Programmen brukar innehålla både föreläsningar och diskussioner om arbetsmiljö och arbetslivet.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– En vanlig dag består ofta till hälften av möten med projektgruppen eller styrgruppen i de olika projekten. Den andra halvan går till att planera och att genomföra event. Det blir mycket kommunikation också, med seminariebesökare, föreläsare och inhyrda moderatorer.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Det roligaste med den här rollen är att jag jobbar enbart med event och kan fokusera på det. Och att jag bidrar till att sprida bra saker, som forskning om arbetsmiljö, till exempel. Det är också roligt att vara med och utveckla projekten och vårt projektorienterade arbetssätt.

det är ett vänligt arbetsklimat, de som jobbar här är väldigt trevliga, kompetenta och hjälpsamma

– Som arbetsplats är AFA Försäkring väldigt bra. Det ställs rimliga krav på vad vi ska prestera och erbjuds ganska stora möjligheter till frihet under ansvar. Och det är ett vänligt arbetsklimat, de som jobbar här är väldigt trevliga, kompetenta och hjälpsamma.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– En utmaning är att hinna få ihop alla detaljer som ett event består av till en helhet. Det är alltid en skarp deadline för ett event. Det går inte att komma på att man vill skjuta på det en vecka, utan det gäller att leverera i tid, säger Camilla.

– En annan utmaning är förstå sig på politiken i en organisation som AFA Försäkring, som ägs och styrs av arbetsmarknadens parter. Det tar sin lilla stund att öva upp känslan för vad till exempel ett frukostseminarium kan innehålla i ämnesväg och hur det ska utformas för att alla parter ska bli nöjda. Likaså att lära sig förutspå om de olika eventen kommer att locka många besökare, det är en stor utmaning för mig personligen.

Vilka är dina tips till den som vill arbeta som projektledare?
– Ett tips är att man ska vara bra på att planera, men också kunna ändra sin plan när det behövs. Som projektledare på ett större företag som AFA Försäkring får man lägga mer tid än man kanske kan tro på interna diskussioner och processer. Så ett tips är att tänka på att planera in tid för de interna processerna, säger Camilla.


Text och foto: Adam Fredholm