Anders bytte tjänst för att få jobba mer med data

Som gruppchef på IT-enheten ledde Anders en grupp utvecklare och hade samtidigt ansvar för att aktuarierna fick rätt leveranser av data. Sedan årsskiftet jobbar han på Aktuarieavdelningen som produktägare och verksamhetscontroller och är istället beställare av dataleveranserna.

– Jag var gruppchef för ett dussintal systemutvecklare och hade också rollen som produktägare för Aktuarieavdelningen. En produktägare ska ju egentligen vara någon på en annan avdelning som kan ställa krav på IT-enheten. I och med att jag hade dubbla roller blev det så att jag ställde krav på mig själv, säger Anders.

– När jag fick möjlighet att istället börja jobba som produktägare på Aktuarieavdelningen tyckte jag det lät kul. Det innebär att jag får jobba mer operativt med analys av data och med utveckling av den del av AFA Försäkrings datalager som rör aktuarierna och Analysavdelningen.

Ett datalager som förser avdelningar med uppgifter och siffror

AFA Försäkrings aktuarier gör beräkningar på försäkringspremier och på hur mycket pengar som behöver sättas av för att företaget över tid ska kunna uppfylla sina åtaganden mot de försäkrade. För att kunna göra det behöver de regelbundet få data om försäkringsärenden.

– På AFA Försäkring har vi ett datalager som heter Fura. Det är egentligen en stor databas som hämtar in data från andra databaser. I Fura kan enheter och avdelningar på AFA Försäkring i sin tur hämta ut just den data de behöver. För att de ska kunna göra det skapar vi tabeller och rapporter för just den data de vill ha, säger Anders.

– Som produktägare leder jag nu arbetet i det team med sex systemutvecklare som jobbar med Fura. De sköter drift och support och tillsammans planerar och prioriterar vi utvecklingen av den del av datalagret som är Aktuarieavdelningens produkt. En viktig del av arbetet är att säkra datakvaliteten, genom att med olika kontroller säkerställa att datat i FURA är korrekt. Vi ser också till att Analysavdelningen och enheten Skadereglering får den data de behöver från Fura.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Varje morgon är jag på så kallade stand up-möten på IT-enheten, där teamet med utvecklare träffas och berättar vad de arbetat med dagen innan och vad de ska arbeta med under dagen. Då går vi också igenom nya supportärenden som kommit in och gör prioriteringar av dem, säger Anders.

– I mitt arbete ingår att ha hand om och uppdatera de dokument som styr hur vi ska jobba med Fura och Aktuarieavdelningens produkt. Jag är också med i några andra arbetsgrupper, till exempel arbetsgruppen för dataskydd och GDPR.

Vilka är utmaningarna i din tjänst?
– En utmaning är att se hur den nya it-strategi AFA Försäkring nyligen har infört påverkar Fura och Aktuarieavdelningens produkt. Och som verksamhetscontroller på Aktuarieavdelningen får jag lära mig nya saker, som exempelvis budget, prognos och uppföljning.

Vad är roligast med att jobba på AFA Försäkring?
– Jag tycker att AFA Försäkring är en bra arbetsgivare och det känns bra att det vi jobbar med är kollektivavtalade försäkringar och att vi inte är vinstutdelande. Våra värdeord är omtanke, nytta och enkelhet, och vår vision är att människor ska ha en tryggare vardag. Det är något man kan stå för och det bidrar till att det känns bra att gå till jobbet, säger Anders.

det känns bra att det vi jobbar med är kollektivavtalade försäkringar och att vi inte är vinstutdelande

– Vi har ett bra arbetsklimat, alla kollegor är hjälpsamma och trevliga. Som anställd har man förmåner som gym i huset och friskvårdsbidrag. Läget är bra också. AFA Försäkring ligger ju i princip ovanpå T-centralen, så det är lätt att ta sig hit. Och så har jag roliga arbetsuppgifter och får möjlighet att jobba med olika saker, det är positivt.

Har du något tips till den som vill utvecklas inom AFA Försäkring?
– Jag tycker att man ska visa om man är intresserad av att utvecklas inom något visst område. Det kan också vara bra att höra sig för om utvecklingsmöjligheter och prata om det med sin chef. Det finns möjligheter att utvecklas i företaget. Till viss del handlar det om tajming, men det viktigaste är nog att man själv visar intresse och är beredd på att lägga lite egen tid på det. Ja, man behöver liksom satsa lite och våga, säger Anders.

– Det såg vi exempel på i den så kallade IT-skolan. Det började med att vi på AFA Försäkrings inspirationsdag presenterade möjligheten för skadereglerare att anmäla intresse för att utbildas till IT-utvecklare. Sedan gjorde vi ett urval med hjälp av intervjuer och tester och därefter fick några personer utbilda sig till utvecklare. Det tycker jag var både generöst av AFA Försäkring och väldigt lyckat.


Text och foto: Adam Fredholm