Ingrid bytte tjänst för att få jobba med utredning

Som skadespecialist arbetade Ingrid bland annat med att stödja chefer och medarbetare i skadefrågor och att förbättra rutiner och arbetssätt. Sedan ett par månader jobbar hon istället som omprövningsansvarig och får fördjupa sig i enskilda försäkringsärenden.

– Tjänsten som skadespecialist innehöll många olika arbetsuppgifter. Jag började känna att jag ville ägna mig åt en specifik uppgift och att få jobba mer med utredningsarbete, säger Ingrid.

– Jag hade just sett att tjänsten som omprövningsansvarig utannonserades och funderade på att söka den. När jag träffade en tjej från Omprövningsavdelningen nere i gymet frågade jag henne hur det var att jobba där och fick höra att hon trivdes jättebra. Så jag skickade in en ansökan.

Missnöjda kunder kan begära omprövning

Om en kund är missnöjd med beslutet i ett försäkringsärende kan han eller hon få det prövat på nytt. Då kommer ärendet till Ingrid och hennes kollegor på Omprövningsavdelningen

– Än så länge har jag enbart utrett arbetsskadeärenden. De flesta omprövningsärendena gäller just kunder som är missnöjda med beslut de fått när de ansökt om ersättning från vår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, säger Ingrid.

– Men vi får även in ärenden som gäller AFA Försäkrings andra försäkringar, det kan gälla sjukförsäkring, arbetsbrist eller tjänstegrupplivförsäkring. Så småningom kanske jag kommer ta sådana ärenden också.

Krävs det specialistkunskaper inom det område ärendet gäller?
– Ja, det underlättar. Jag tror att det är svårt att ompröva till exempel TFA-ärenden om man inte har erfarenhet av att jobba med personskador. Jag började 1994 som skadereglerare för Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, på den tiden vi var anställda av Folksam. Sedan blev jag personskadereglerare för TFA och så småningom skadespecialist.

– Vissa av oss på Omprövningsavdelningen har mer kunskaper i medicinska frågor och vissa kan mer om ekonomi. Inom vissa områden krävs det mer juridikkunskaper än de man får som personskadereglerare och därför är några av oss jurister.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Jag tar fram ett ärende och börjar med att se om vi har det underlag som krävs för att vi ska kunna ompröva ärendet eller om vi behöver komplettera med ytterligare uppgifter. Om vi exempelvis behöver ett nytt intyg skickar jag tillbaka ärendet till skadeavdelningen och så får de hämta in det. I många ärenden behöver vi rådfråga läkare och då sammanställer jag ärendet och skriver ett frågebrev till läkaren. Har vi det underlag vi behöver gör jag en bedömning av om jag kan fatta ett beslut själv i ärendet eller om jag måste rådgöra med en kollega, säger Ingrid.

Roligast tycker jag är att man hela tiden lär sig saker

– Kan jag ta ett beslut själv så skriver jag ett brev till kunden och talar om att vi ändrar beslutet till hans eller hennes fördel, eller att vi vidhåller det ursprungliga beslutet. Om det är ett ärende som är svårt att ta beslut i så tar jag upp det på Omprövningsavdelningens beslutsmöte, som vi har en gång i veckan. Då får man som handläggare sammanställa ärendet och skicka ut det till kollegorna i förväg. På mötet så föredrar man ärendet och så kommer vi gemensamt fram till en lösning.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– En utmaning är att fatta rätt beslut i ett ärende, så att det blir rätt enligt försäkringsvillkoren och håller juridiskt. Är kunden missnöjd också med det nya beslutet kan han eller hon begära omprövning i skiljenämnden. Nu har jag inte haft något sådant ärende än, men när det händer så kommer jag att vara ombud för AFA Försäkring och ska då vidhålla det beslutet i skiljenämnden, och det kan väl bli en utmaning, säger Ingrid.

– En stor utmaning är också att presentera ett beslut, både för kunden och för den avdelning som fattat det första beslutet, så att de förstår på vilka grunder vi har tagit det nya beslutet. Vi har olika textmallar som vi använder, men ibland vill vi kanske förtydliga eller förenkla texten och då är det en utmaning att se till att den fortfarande håller juridiskt.

Vad är roligast med att jobba på AFA Försäkring?
– Roligast tycker jag är att man hela tiden lär sig saker. Vill man så kan man alltid söka nya tjänster och lära sig nya saker. Och så har jag trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö.

Har du något tips till den som vill utvecklas inom AFA Försäkring?
– Våga prova nya saker. Gå kurser och internutbildningar om det finns möjlighet till det. Är man intresserad av en tjänst på en annan avdelning kan man gärna prata med någon som jobbar där för att höra hur det är. Har man idéer om hur man vill utvecklas kan det också vara bra om man kan prata med sin chef om det, säger Ingrid.

– När det gäller att söka en ny tjänst tror jag att det handlar om att faktiskt våga söka. Även om man kanske känner sig tveksam till om skulle klara av jobbet. Jag tror att det kan vara bra om man tar det som en utmaning och söker tjänsten.


Text och foto: Adam Fredholm