Sara lockades av möjligheten att utvecklas i ett större bolag

En kund som är missnöjd med beslutet i ett försäkringsärende kan få det prövat på nytt. Sara började för sex år sedan som skadereglerare på AFA Försäkring och siktade redan från början på att bli omprövningsansvarig.

– Jag jobbade på advokatbyrå innan och började tänka på fördelarna med att vara anställd i ett stort bolag. Det jag ville ha av en arbetsgivare var att det skulle vara tryggt och finnas möjlighet att bilda familj och att göra karriär internt, säger Sara.

– AFA Försäkring hade startat ett traineeprogram för att öka den interna rörligheten. Jag började som skadereglerare tillsammans med flera andra jurister och fick under ett års tid jobba på alla våra skadeavdelningar. Jag ville redan från början jobba med omprövningsärenden och våren 2017 blev en tjänst ledig på Omprövningsavdelningen.

Vilka arbetsuppgifter har du som omprövningsansvarig?
– Jag jobbar huvudsakligen med ärenden som gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Det är alla typer av beslut där skadereglerarna har tagit slutlig ställning i ett ärende, från olycksfall och samband till kostnader och inkomstförluster. Först läser jag alla handlingar i det överklagade ärendet och sedan granskar jag beslutet som skadeavdelningen har tagit för att se om det stämmer med försäkringsvillkoren, säger Sara.

– När en kund kommer in med nya uppgifter omprövar vi beslutet och kommer antingen fram till ett nytt beslut eller ser att det första beslutet är korrekt. Jag är också ombud för AFA Försäkring om en kund överklagar Omprövningsavdelningens beslut och det går till skiljenämnden.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Jag tar ett ärende i taget och de flesta dagar ser ut så att jag läser ganska många handlingar och skriver en hel del. Är det ett olycksfall kan det ta en förmiddag att läsa och skriva klart, är det en inkomstförlust kan det ta en vecka att gå igenom handlingarna. Så det är ganska stor variation.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Det låter klyschigt, men det roligaste med att jobba på AFA Försäkring är att ingen dag är den andra lik. Vi har många olika typer av ärenden och de kräver alla en egen bedömning. Jag trivs också väldigt bra med mina kollegor och med arbetsklimatet.

det roligaste med att jobba på AFA Försäkring är att ingen dag är den andra lik

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– Utmaningen är nog att det är så pass brett, så många olika sorters frågeställningar. Man kan inte ha en och samma metod för att tolka försäkringsvillkoren i de olika ärendena. Det blir alltid att vi måste sätta oss in i det enskilda ärendet, och det kan vara knepigt.

Vilka är dina tips till den som vill arbeta som omprövningsansvarig?
– Var tydlig med din chef att du vill utvecklas och med vilken väg du vill gå inom företaget. Som skadereglerare är det en fördel om du kan skaffa dig erfarenhet från flera olika skadeavdelningar, eftersom vi på Omprövningsavdelningen jobbar med alla typer av försäkringsärenden. Men var framför allt tydlig med din chef om vad du vill.


Text och foto: Adam Fredholm