Marita kombinerar jobbet som skadereglerare med att informera om försäkringar

Vid sidan av jobbet som skadereglerare på AFA Försäkring är Marita med i den så kallade lärarbanken. Som lärare åker hon ut till kommuner, regioner och fackliga organisationer i landet och informerar om de kollektivavtalade försäkringarna.

– Min första kontakt med lärarbanken var när jag och en kollega fick följa med till olika kommuner och regioner och berätta om hur vi som skadereglerare handlägger och utreder hot och våld-ärenden, säger Marita.

– Jag är egentligen lite tillbakadragen som person, så det var en utmaning att stå inför en grupp och prata. Samtidigt tyckte jag det var kul att vara ute och träffa några av alla de människor vi försäkrar. Så jag sökte till lärarbanken för att få vara med och sprida information om våra försäkringar.

Lärarna informerar om alla försäkringarna

AFA Försäkring har i uppdrag att informera om de kollektivavtalade försäkringarna i kommuner och regioner. Ett dussintal anställda i företaget ingår i lärarbanken och jobbar vid sidan av sin ordinarie tjänst med informationsuppdraget. Lärarna får också uppdrag i den privata sektorn, när Svenskt Näringsliv, LO eller PTK hör av sig och vill bli informerade om de olika försäkringarna.

– På kommun- och regionsidan har vi Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS-KL, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, och Avgiftsbefrielseförsäkringen för pensionsavsättning, ABF. På den privata sidan har vi AGS, TFA, Premiebefrielseförsäkringen för pensionsavsättning, PBF, Försäkringen om avgångsbidrag, AGB, Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, och Föräldrapenningtillägget, FPT, säger Marita.

Som lärare kan man ofta lite mer om den eller de försäkringarna man jobbar med i sin ordinarie tjänst. Men lärarna måste kunna informera om alla de olika försäkringarna.

– Nu i veckan till exempel var jag och en kollega i Västerås och berättade om PBF-försäkringen, som jag inte jobbar med i vanliga fall. Då får man läsa på eller fråga kollegor på AFA Försäkring för att fräscha upp minnet. Vi har också en jättebra utbildningsavdelning som stöttar oss och hjälper till med det material vi behöver ha med oss, som powerpoint-bilder och grupparbetesövningar.

Hur kan en dag med lärarbanksuppdraget se ut?
– När det gäller kommuner och regioner så åker man ut dagen innan tillsammans med en kollega. Man installerar sig på ett hotell. Oftast är det på hotellet utbildningen hålls. Morgonen därpå gör vi de sista förberedelserna och ser till att lokalen är i ordning, säger Marita.

det är väldigt kul och intressant att få träffa människor och diskutera försäkringarna

– Det kan komma upp till 30 åhörare. De är försäkringsinformatörer på sina arbetsplatser och kommer dit för att lära sig mer om våra försäkringar och hur man når ut med information. Till utbildningarna för den privata sidan kommer ofta skyddsombud, HR-anställda och chefer. Sedan är man i utbildningslokalen hela dagen och på tåget hem pratar man med sin kollega om hur dagen har varit och hur det har gått.

Vad är det bästa med att vara lärare?
– Det bästa är nog att man håller sig mer uppdaterad om försäkringarna än man skulle göra om man inte hade uppdraget. Man knyter också nya kontakter på AFA Försäkring och lär känna kollegor på andra avdelningar än den man själv jobbar på. Och så är det väldigt kul och intressant att få träffa människor och diskutera försäkringarna, säger Marita.

Har du något tips till den som funderar på att söka till lärarbanken?
– Har man börjat fundera på det då tycker jag att det bara är att söka. Det är roligt om vi får nya personer i lärarbanken för man lär sig så mycket av varandra när man är ute och informerar. Så, sök!

Och hur gör man för att söka till lärarbanken?
– Man kontaktar utbildningsavdelningen på Kommunikationsenheten. Där finns flera utbildningsledare som kan berätta mer.


Text och foto: Adam Fredholm