Afrodite lockades av företagets värderingar och sökte chefsjobbet

Arbetsdagen börjar redan vid morgonkaffet med mejl och genomgång av dagens schema. Afrodite jobbar som chef på avdelningen för systemutveckling på AFA Försäkrings IT-enhet och gillar att leda och inspirera ett kreativt team.

– Jag jobbade som Business Intelligence-chef på ett telecom-företag och kände inte till AFA Försäkring när jag 2013 såg annonsen för tjänsten. Men ju mer jag läste om företaget desto mer intresserad blev jag, säger Afrodite.

– Det som lockade mig var AFA Försäkrings värderingar och att företagets försäkringar skapar bättre förutsättningar för människor i arbetslivet. Min första tjänst var som gruppchef för BI, ett område jag kände väl till, och för webbutveckling, något jag inte hade jobbat med tidigare och såg som en utmaning. Nu jobbar jag som avdelningschef.

Vilka arbetsuppgifter har du som avdelningschef?
– Jag ansvarar för systemutveckling och arkitektur i AFA Försäkrings IT-system. Vi är 36 medarbetare och ett 15-tal konsulter fördelade i fyra grupper, som jobbar med allt från nyutveckling till optimering och support av företagets IT-system.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Min dag börjar tidigt på morgonen. I samband med att jag dricker mitt morgonkaffe tittar jag till telefonen, kollar alla mejl jag har fått och går igenom dagens agenda, säger Afrodite.

Det är alla de intressanta människorna man jobbar med som gör att det är roligt

– Från det att jag kommer till kontoret är dagen i princip full av möten och samtal i korridorerna med kollegor och medarbetare. De interna mötena handlar mest om övergripande strategiska frågor där man behöver koordinera olika aktiviteter eller fatta beslut som påverkar vårt ansvarsområde. Jag har också många externa möten med leverantörer, om de tjänster och programvaror vi använder eller är intresserade av.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
Det är alla de intressanta människorna man jobbar med som gör att det är roligt. Och naturligtvis att man representerar AFA Försäkring.

Vilka är utmaningarna i din roll som avdelningschef?
– Det är att koordinera och styra allt i en och samma riktning. Att kunna hålla fokus och inte springa mot nya mål hela tiden. Våra medarbetare är kompetenta och duktiga, de är självgående och behöver inte styras i detalj i sitt dagliga arbete.

Vilka är de framtida utmaningarna för din avdelning?
– Vi ansvarar som sagt för systemutveckling och IT-arkitektur, det är ett område där det händer otroligt mycket och det går väldigt snabbt. Den allmänna trenden visar att automatisering och digitalisering finns på alla företags agendor. Utmaningen för oss är att förstå de nya framtidsvisioner och möjligheter som finns, samtidigt som vi måste agera här och nu.

Vilka utvecklingsmöjligheter har medarbetare på din avdelning?
– Det finns stora möjligheter att utvecklas hos oss. En möjlighet är att få en chefsroll, vi rekryterar väldigt ofta internt. Önskar man istället bredda sin kompetens finns det också möjligheter att bli specialist inom sitt område eller att lära sig något helt nytt.

Vilka är de viktigaste egenskaperna att ha som chef?
– För mig är det viktigt att vara lyhörd och att vara tydlig i mitt budskap. Det är också viktigt att verkligen se alla människor.

Vad har du för tips till den som vill arbeta som chef på AFA Försäkring?
– Jag tycker att oavsett vilken tjänst man har så måste man tycka om och brinna för det man gör. Jobbar man som chef måste man också ha egenskaper som att kunna leda, vara tydlig, ha mod att fatta tuffa beslut och förmåga att skapa delaktighet och driva arbetet mot gemensamma mål och visioner, säger Afrodite.

– Som avdelningschef måste man inse att man skapar resultat genom andra. Därför är det viktigt att inkludera människor med olika erfarenheter, perspektiv och styrkor. Det är då man får ett kreativt och utvecklande team.

Text och foto: Adam Fredholm