Per lämnade Londons finansvärld för att jobba med alternativa investeringar på hemmaplan

Förvalta placerat kapital och hitta nya alternativa investeringar i amerikanska och europeiska fonder. Per jobbar sedan snart ett år tillbaka som investment manager på AFA Försäkring och trivs med att ingå i ett team på fem personer.

– Jag hade bestämt mig för att flytta tillbaka till Sverige efter 18 år i England. Då fick jag nys om jobbet på avdelningen Alternativa investeringar på AFA Försäkring, säger Per.

– Framför allt tyckte jag det lät intressant att få jobba tätare ihop i ett mindre team. Dessutom hade avdelningen precis fått ett nytt mandat inom något som heter private debt, där man investerar i fonder som lånar ut pengar till företag. Det är ganska ovanligt att man får vara med när ett mandat startas för en ny typ av investeringar och det tyckte jag lät attraktivt.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Den ena delen av mitt arbete går ut på att förvalta de investeringar vi har. Där ingår att ha kontinuerlig kontakt med våra förvaltare, se till att allt går rätt till och att analysera värdeförändringar som uppstår i våra investeringar. Ungefär 70 procent av fonderna vi investerar i finns i USA och 30 procent i Europa, så vi reser ganska mycket, säger Per.

– Den andra delen består av att hitta och utvärdera nya investeringsmöjligheter. Vi investerar främst i private equity-fonder, det vill säga fonder som i sin tur placerar pengar i väletablerade bolag som inte är noterade på börsen. Det gäller att hitta de fonder som vi tror kommer ge bäst avkastning för den riskprofil som AFA Försäkring vill ha. Bland annat analyserar vi fondens strategi, team, historiska avkastning, kommersiella villkor, hållbarhet och hur väl fonden passar in i vår portfölj.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– På förvaltningssidan måste man som investment manager godkänna när pengar går ut eller kommer in och se till att det registreras i systemet som det ska. Jag har också många möten och det blir en hel del telefonsamtal med fondförvaltare. När det gäller nya investeringar jobbar vi dels med presentationer som vi drar internt på enheten och dels med underlag till AFA Försäkrings Finansutskott, som sedan fattar beslut om en investering ska göras eller inte.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Det jag tycker är roligast är att man får träffa många olika och intressanta människor. Och så är jag väldigt intresserad av investering, förstås. Jag tycker även om att mitt arbete är så internationellt, säger Per.

roligast är att man får träffa många olika och intressanta människor

– Jag är också väldigt imponerad av hur väl AFA Försäkring tar hand om sina anställda. Det är många små saker som är positiva och som inte fanns på mitt tidigare jobb i England, som att det finns fruktkorgar och att skrivborden är höj- och sänkbara. Och att det finns torkskåp att hänga sina kläder i efter att man har cyklat till jobbet.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– Det är lite av en volymutmaning på så sätt att vi har många investeringar. 73 av våra 81 investeringar är fondinvesteringar, där vi investerar i en fond som i sin tur typiskt sett har 10–20 underliggande investeringar. Så sammanlagt är det mer än 1 000 underliggande investeringar och vi vill ju ha så bra koll på dem som möjligt.

Vad har du för tips till den som vill arbeta som investment manager?
– På den svenska marknaden är det kanske tio företag som håller på med alternativa investeringar på samma sätt som vi gör, så det finns väldigt få platser. Det är förstås en fördel om man har tidigare erfarenhet inom investeringsvärlden, även om det finns exempel där personer har flyttat internt. Men det är svårt att ge några direkta råd för hur man ska ta sig in, säger Per.

– Internationell erfarenhet är också ett plus, eftersom det mesta av vårt arbete sker på engelska. Man bör också vara relativt analytiskt lagd och tycka om att träffa människor. Det är nog de tre egenskaper som behövs. Och så lite tur, tror jag.

Text och foto: Adam Fredholm