Mattias valde att få jobba för en god sak

Det enkla är tekniken, den roliga utmaningen är att få med medarbetare i utvecklingsarbetet. Mattias jobbar sedan ett år tillbaka som infrastrukturarkitekt på AFA Försäkrings IT-avdelning Drift och underhåll och uppskattar att få bidra till ett tryggare arbetsliv.

– Det som gjorde att jag sökte mig hit var AFA Försäkrings goda företagskultur och den roll företaget har i samhället. Vi jobbar ju för en god sak och försöker ständigt göra mer för att öka tryggheten på de svenska arbetsplatserna. Det kändes spännande att få vara delaktig i det arbetet och i företagets utveckling, samtidigt som det fanns möjligheter till egen kompetensutveckling.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag arbetar främst med arkitekturella frågor inom olika områden, med fokus på IT-infrastruktur och IT-säkerhet. Det kan vara till exempel förändringar av plattformar och system som bidrar till att förbättra vår verksamhet och våra tjänster.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Det kan variera en del. Gemensamt för dagarna är att de innehåller spännande möten med människor, i form av workshopar, arbetsmöten eller i projekt, säger Mattias.

Vi jobbar för en god sak och försöker ständigt göra mer för att öka tryggheten på de svenska arbetsplatserna

– Utöver möten med människor, vilka även kan ske digitalt, så består dagarna av att ta fram och gå igenom underlag för olika projekt och förslag och att omvärldsbevaka.

Vad har du för tips till den som vill arbeta som IT-infrastrukturarkitekt?
– Nätverka, var nyfiken, ödmjuk och lyhörd. Det är viktigt att kunna se saker ur olika perspektiv och hur de förhåller sig till varandra, säger Mattias.

– Vi arbetar med att se vad behovet är för till exempel en enhet på AFA Försäkring. Vi analyserar behovet och tar fram olika typer av lösningsförslag som vi presenterar. Då gäller det att kunna argumentera för sin sak och det man tror på.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Roligast är kollegorna. Och att det finns ett driv för att vi ständigt ska förbättra oss.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– En utmaning är att kunna se vilka förändringar som behövs för att möta en enhets eller avdelnings behov och sedan genomföra dem. Det enkla är tekniken, den roliga utmaningen är få med medarbetare i utvecklingsarbetet, säger Mattias.