Carina ville stötta både medarbetare och chefer

Hon tyckte det lät spännande att hjälpa medarbetare utvecklas och att stötta chefer vid rekrytering. Sedan några år tillbaka jobbar Carina som HR-specialist och HR-partner på AFA Försäkring.

– Jag jobbade som HR-partner på ett annat bolag när jag såg en annons om en spännande tjänst, som var en kombination av att vara HR-specialist och HR-partner, säger Carina.

– Jag är personalvetare i botten och har alltid lockats av att få jobba med medarbetarutveckling i ett företag. Så det var kombinationen av de båda rollerna som fick mig att söka tjänsten.

Kompetensutveckling och stöd till IT-chefer

På AFA Försäkrings HR-avdelning har fyra personer delad roll som specialist och partner. Carinas kollegor är specialister inom rekrytering, ledarutveckling och arbetsmiljö. Själv har hon kompetens- och medarbetarutveckling som specialistområde.

– I specialistrollen jobbar jag med olika utvecklingsprojekt som rör medarbetarna. Till exempel har jag varit ansvarig för den årliga medarbetarundersökningen, där vi ställt frågor till de anställda om arbetsmiljö, hälsa och engagemang.

– Nu har vi valt att sluta med årliga undersökningar och ska istället göra så kallade pulsmätningar vid flera tillfällen under året. I samband med det har jag bland annat jobbat med att upphandla en ny leverantör av medarbetarundersökningar och att se över frågeställningarna.

Vilka är dina arbetsuppgifter som HR-partner?
– I den rollen stöttar jag cheferna på AFA Försäkrings IT-enhet. Man brukar säga att HR-jobbet innefattar allt från att attrahera, rekrytera och utveckla till att behålla och avveckla. I mitt arbete som HR-partner är det stort fokus på att rekrytera, säger Carina.

För att lyckas i den här rollen måste man gilla möten med människor

– Då handlar det om att vara ett stöd till cheferna under rekryteringsprocessen. Från att ta fram en kravprofil, utforma en annons och vara med vid intervjuer till att ta referenser på sökande och följa dem hela vägen till anställning. I övrigt kan jobbet handla om att vara involverad i olika typer av förändringar, som exempelvis en omorganisation inom en enhet på företaget. Då är jag ofta med i diskussioner inför förändringen och framför allt är min roll då att ha kontakt med de fackliga parterna.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Det är många intervjuer med arbetssökande och många interna möten på företaget. Jag träffar många människor i mitt arbete.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Det roligaste är nog att jag får träffa människor som befinner sig i så olika situationer. Eftersom jobbet är så brett träffar jag människor som är intresserade av AFA Försäkring, de som är på väg in i en anställning och de som är anställda här. Ibland kan det vara personer som är i en rehabilitering och kanske inte mår så bra. Så det är en ganska stor spännvidd på människor jag träffar.

Har du något råd till den som vill arbeta som HR-specialist eller HR-partner?
– Ja, det har jag. För att lyckas i den här rollen måste man gilla möten med människor. Man behöver vara en god lyssnare också, säger Carina.

– Dessutom behöver man vara lösningsfokuserad och kunna se möjligheter istället för problem. Det är en ganska stor del av mitt jobb. Jag tror att man också kan ha fördel av att vara prestigelös och ha ett visst mått av tålamod.

Har du något tips till den som vill utvecklas inom AFA Försäkring?
– Jag tänker att om man vill något så ska man sätta upp ett mål och försöka nå dit. Målet måste ju vara rimligt, förstås. Men vill man något ska man verkligen satsa på det.

– Handlar det om att man vill byta till en annan tjänst inom företaget så ska man inte se något hinder i det utan verkligen försöka få till bytet. Ett sätt kan vara att få praktisera i en ny roll. Är man intresserad av en tjänst kan man kontakta chefen inom det området och fråga vad som krävs och om det finns möjlighet att få provjobba.


Text och foto: Adam Fredholm