Sara ville specialisera sig på försäkringsfrågor

Efter att ha jobbat som skadereglerare och som omprövningsansvarig ville Sara fortsätta att utvecklas. När tjänsten som försäkringsspecialist dök upp såg hon chansen att få jobba som stöd i komplicerade försäkringsfrågor.

– Det var en tidigare kollega som tipsade mig om tjänsten. Jag blev nyfiken på det samarbete det innebär att jobba som specialiststöd åt enheten Försäkringsstöd och IT och mot externa parter, säger Sara.

– Jag började 2011 som skadereglerare på AFA Försäkring i ett traineeprogram. Tillsammans med flera andra jurister fick jag under ett års tid jobba på alla våra skadeavdelningar. Så småningom gick jag vidare till Omprövningsavdelningen. Som försäkringsspecialist känner jag att jag har kommit närmare själva kärnan i vår verksamhet.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag är ansvarig för Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, och för Familjeskyddet, FSK. Det innebär att jag är ett stöd för de skadereglerare som jobbar med dessa försäkringar i frågor om hur villkoren ska tillämpas. Det är arbetsmarknadens parter som förhandlar fram försäkringsvillkoren. I min roll ingår att vara den som har kontakt med parterna i frågor som rör villkoren för just TGL och FSK.

Vad är roligast med att jobba på AFA Försäkring?
– Jag tycker att det är roligt att få jobba med försäkringar och att ha så kompetenta och inspirerande kollegor. Det gör att det känns kul att gå till jobbet, säger Sara.

det är roligt att få jobba med försäkringar och att ha så kompetenta och inspirerande kollegor

– AFA Försäkring är en bra arbetsplats. Jag uppskattar att man får fördjupa sig inom försäkringsområdet och att det finns möjlighet att byta tjänst internt. Vi fyller ju också en viktig funktion i samhället i och med att våra försäkringar är ett komplement till socialförsäkringen. Det bidrar till att det känns bra att gå till jobbet.

Har du något tips till den som vill utvecklas inom AFA Försäkring?
– Ja, jag tycker att man ska försöka nätverka. Man kan till exempel gå in på vår internwebb Klara och se om det är några aktiviteter på gång i huset. På så sätt kan man komma i kontakt med kollegor på enheter och avdelningar som man är intresserad av. Det är också viktigt att ha en dialog med sin chef om man vill utvecklas inom företaget.


Text och foto: Adam Fredholm