Anna lockas av nya utmaningar inom företaget

Hon inledde sin bana på AFA Försäkring som sommarjobbare på postavdelningen. 29 år och flera tjänster senare trivs Anna fortfarande i företaget och har nyligen börjat jobba som dataskyddssamordnare.

– Jag skulle sommarjobba i fyra veckor på postavdelningen. När de fyra veckorna hade gått var det personalbrist och de frågade om jag ville stanna kvar. Jag tänkte att jag kunde jobba här ett tag. Det har blivit ett ganska långt tag nu, säger Anna.

– Efter några månader började jag som assistent på enheten Skadereglering och sedan jobbade jag i många år som handläggare. Runt år 2000 gick jag en intern utbildning där man ville få fram nyckelpersoner och chefer. Jag var mer intresserad av rollen som nyckelperson än av att bli chef, och efter utbildningen jobbade jag bland annat med statistik för skadehantering och utbildade nya handläggare.

Från projektledning till granskning och dataskydd

Anna ville utvecklas och arbetade under några år som projektledare. Sedan gick hon på föräldraledighet. Därefter började hon som ansvarig för granskning av den manuella ärendehanteringen, utbetalningar och mappning mot risker inom skaderegleringen.

– Efter nio år som granskningsansvarig ville jag göra något nytt. Jag trivdes väldigt bra på AFA Försäkring och att söka mig någon annanstans kändes inte aktuellt, säger Anna.

det är ett företag som arbetar för en god sak, kollektivavtalad försäkring

– Jag hade varit PUL-uppgiftsansvarig och involverad i ett GDPR-projekt för Skadereglerings räkning. När avdelningen Dataskydd och uppföljning startade tyckte jag det lät spännande. Jag sökte tjänsten som dataskyddssamordnare och i december 2018 började jag i min nya roll.

Vilka är dina arbetsuppgifter som dataskyddssamordnare?
– Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018 och vi utvecklar nya rutiner för kontroller och uppföljning. Jag hanterar bland annat processen för när kunder begär utdrag ur våra register och processen för personuppgiftsincidenter. Det är mycket informationsinsamling, utveckling av arbetsprocesser och konsekvensbedömning.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Det är många möten just nu. Jag är van att arbeta självständigt och kommer så småningom att göra det även i den här rollen, men nu arbetar jag mycket tillsammans med min chef. Mötena handlar till stor del om alla de dataskyddsfrågor AFA Försäkring behöver ta ställning till i och med den nya förordningen. Många av frågorna är av juridisk karaktär och därför har vi ett nära samarbete med våra bolagsjurister.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Jag tycker att AFA Försäkring är en bra arbetsgivare som tar hand om sina anställda. Framför allt tycker jag att det är ett företag som arbetar för en god sak, kollektivavtalad försäkring. De flesta som yrkesarbetar är försäkrade hos oss. Vi gör nytta för människor i samhället, helt enkelt.

Hur kan man gå tillväga om man vill byta tjänst inom AFA Försäkring?
– Min tidigare chef var väldigt tillmötesgående när jag berättade att jag gärna ville göra något annat. Hon gav förslag på utbildningar och möjlighet till utveckling. Det var så klart mitt eget ansvar att leta upp något nytt som intresserade mig, säger Anna.

– Jag blev rekommenderad att kontakta personer på avdelningar inom företaget som jag tyckte verkade intressanta. Man kan också titta på platsannonser som läggs ut på vår interna webbplats Klara. Det finns väldigt många olika roller på AFA Försäkring som man kan vidareutvecklas i. Det handlar bara om att visa intresse och visa att man vill utvecklas inom ett visst område.


Text och foto: Adam Fredholm

Anna berättar om sitt arbete som dataskyddssamordnare och om att byta tjänst inom AFA Försäkring.