Zozan lämnade advokatbyrån för mer varierade arbetsuppgifter

Analysera och upprätta avtal, stötta företagets avdelningar i juridiska frågor och vara ombud i domstol vid tvister. Zozan jobbar sedan snart två år tillbaka som bolagsjurist på AFA Försäkring och uppskattar variationen hon får i sitt arbete.

– Jag jobbade på advokatbyrå och tyckte att AFA Försäkrings verksamhet och bolagsstruktur verkade intressant. Jag såg framför mig en stimulerande arbetsmiljö och varierade arbetsuppgifter, säger Zozan.

– Det som lockade var sättet att arbeta mot företagets olika avdelningar och att få träffa och jobba med människor från skilda yrkesgrupper. I min roll på byrån jobbade jag oftast mot andra jurister. Här såg jag att jag skulle få jobba mer med hela verksamheten och det lät spännande och nytt.

Vilka arbetsuppgifter har du som bolagsjurist?
– Avdelningen Bolagsjuridik är en stödfunktion och vi stöttar i princip hela AFA Försäkrings verksamhet i juridiska frågor. Det kan vara allt från frågor om försäkringsrörelseregler och personuppgiftsreglering till avtalsförhandlingar. Så det är väldigt varierande, säger Zozan.

– Jag jobbar ganska mycket med en av våra IT-avdelningar och då är det ofta avtal som ska ingås i samband med att vi köper in ett IT-system eller en tjänst. Sedan jag började här har jag också arbetat med juridiska tvister vid två tillfällen. Då agerar jag ombud för AFA Försäkring i domstol.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Ofta innehåller en dag ett flertal möten där jag träffar folk från olika enheter och avdelningar. Sedan sitter jag givetvis en del vid datorn och går igenom och svarar på mejl. För det mesta har jag också något avtal som jag försöker skriva eller kommentera mellan mötena.

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Det roligaste är att få träffa så många människor med olika bakgrund och perspektiv på saker. Det gör att jag får en bättre helhetsbild av företagets verksamhet. Och det tror jag är viktigt att ha som bolagsjurist.

Det roligaste är att få träffa så många människor med olika bakgrund och perspektiv

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– Den stora utmaningen är att förstå de behov som en enhet eller avdelning har. För att kunna göra det måste vi känna till verksamheten, våra försäkringar och vårt arbetssätt så pass bra att vi kan identifiera de verkliga behoven, säger Zozan.

– Och det är en utmaning, särskilt om man som jag inte har jobbat på AFA Försäkring så länge. Då måste man borra djupare i frågorna för att bottna i dem. Det gynnar så klart både mig som bolagsjurist och de som kommer till mig för att få hjälp.

Vilka är dina tips till den som vill arbeta som bolagsjurist?
– Man ska tycka att det är roligt att jobba med olika yrkesgrupper. Det är en stor fördel om man kan skapa relationer och kontakter i företaget för att få en bättre helhetsbild av verksamheten. Har jag som bolagsjurist en förståelse för vad vi gör och hur vi arbetar i företaget kan jag också stötta juridiskt på bästa sätt, säger Zozan.


Text och foto: Adam Fredholm