Lotta lämnade skadestatistiken på Arbetsmiljöverket för att jobba som aktuarie

Räkna ut den totala kostnaden för försäkringsutbetalningar, beräkna premier och göra bokslut. Lotta jobbar sedan tio år tillbaka som aktuarie på AFA Försäkring och tycker om att lösa de problem som kan uppstå i hanteringen av data.

– Jag jobbade tidigare på Arbetsmiljöverket, som har hand om den officiella arbetsskadestatistiken. Då hade jag en del samarbeten med AFA Försäkring där vi jämförde ärendeinflöden. Så jag kände till AFA Försäkring och tyckte att det verkade vara en bra arbetsgivare, säger Lotta.

– När jag ville vidare sökte jag tjänsten som aktuarie och fick den, trots att jag inte hade jobbat som det innan. Jag blev väldigt väl mottagen när jag kom hit. Kollegorna hade förståelse för att jag inte kunde själva aktuariejobbet, även om jag hade de formella meriterna, som matematikerlinjen med inriktning statistik och en kurs i försäkringsmatematik.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Den stora uppgiften är att räkna ut den försäkringstekniska avsättningen, FTA, som vi kallar den. Det vill säga AFA Försäkrings skuld till alla de som tillhör vårt försäkringsområde och råkar ut för en arbetsskada. Arbetsskadeförsäkringen har funnits sedan 1974 och det kommer fortfarande in anmälningar från den tiden. Vår uppgift är att räkna på hur mycket vi tror att vi kommer att betala ut för de skador som har inträffat fram till idag, säger Lotta.

– Underlaget lämnar vi till enheten Kapitalförvaltning så att de kan placera pengarna tills de ska betalas ut. Vi använder det också till att räkna ut långsiktigt stabila försäkringspremier. När det gäller rapportering så rapporterar vi till Finansinspektionen och i regelverk som det nya rapporteringssystemet Solvens II. Och så levererar vi ekonomistatistik internt och externt.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Ofta sitter jag vid datorn stora delar av dagen. Just nu håller jag på med en variationsanalys som ska spegla regelverket Solvens II. Det är ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan de tre bolagen AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag. Så i perioder sitter jag ganska mycket för mig själv på min kammare och i andra perioder samarbetar jag mer med andra avdelningar i företaget.

Det är en tillåtande arbetsplats, som främjar hälsa och att vi medarbetare ska må bra

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Det roligaste är nog att trots att arbetet är styrt i mångt och mycket så finns det rätt stor frihet att lösa problem själv och tillsammans med andra. När man hanterar stora mängder data blir det tyvärr fel ibland. Visst kan det vara frustrerande när det inträffar, men när det väl löser sig är det ganska kul, säger Lotta.

– Jag gillar den här variationen mellan arbetsuppgifter där man tragglar på och andra uppgifter där man får använda hjärnan och tänka lite utanför ramarna. Och så tycker jag om att vi har flextid och att vi kan motionera i gymmet eller ta en löprunda på lunchen. Det är en tillåtande arbetsplats, tycker jag, som främjar hälsa och att vi medarbetare ska må bra.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– En utmaning är nya riktlinjer och regelverk, som Solvens II. En annan är att det inte alltid är så lätt att göra värderingarna av försäkringsskulden jag nämnde. Det är mycket som påverkar den, som lagstiftning och till exempel en prejudicerande HD-dom som sa att man kan få skadeersättning retroaktivt.

– Vi försöker naturligtvis alltid göra så bra värderingar som möjligt, men ibland kan det dyka upp faktorer som vi inte känner till på förhand och då får vi göra en omvärdering. Men det är också det som är spännande med utmaningen, det gäller att vara lyhörd och beredd att justera de värderingar vi har gjort.

Vad har du för tips till den som vill arbeta som aktuarie?
– Man behöver vara lite nyfiken för att kunna se när något blir fel eller när något ser konstigt ut i våra data. Jag tror att jobbet blir roligare om man själv tar reda på fakta genom att kontakta andra avdelningar, som skaderegleringsavdelningen, för att ta reda på hur något i en försäkring fungerar. Så om man vill jobba som aktuarie måste man vara lite nyfiken, helt enkelt, säger Lotta.

– Vi använder Excel och en programvara som heter SAS, Statistical Analysis Software, för att arbeta med data som vi har lagrad i vårt stora datalager, FURA. För att kunna hämta data måste man kunna någon typ av programmering, kunna analysera och skriva kod. Så det är bra att ha förståelse för programmering och data om man vill arbeta som aktuarie på AFA Försäkring.


Text och foto: Adam Fredholm