Årsredovisning 2017

Under år 2017 fick vi in 363 000 nya försäkringsärenden. Vi hanterade drygt 879 000 ärenden och betalade ut 9,4 miljarder kronor i ersättning till de försäkrade. Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och ger låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkringstagare. Vi förvaltar cirka 201 miljarder kronor.