Afa Försäkring och corona

Här har vi samlat information om vad som gäller kring försäkringar och corona, vad vår statistik om corona och försäkringarna visar, vilken forskning vi finansierar inom området och hur Afa Försäkring på olika sätt jobbar med frågan.