Tillsammans för framtidens arbetsliv

Vårt arbetsliv utvecklas och förändras ständigt – och vår arbetsmiljö med den. För att möta framtiden så väl förberedda som möjligt behöver vi ha kunskap om vilka trender i arbetslivet som förväntas få genomslag i Sverige, och vilka möjligheter och utmaningar detta innebär för våra arbetsplatser och vår arbetsmiljö.

Två färska kunskapssammanställningar - där den ena identifierar trender inom framtidens arbetsliv och den andra handlar om vilka faktorer som är viktiga för att skapa hög förändringskompetens på arbetsplatser - presenteras i ett seminarium i november. Presentationerna följs av panelsamtal och dialog om vad som behöver göras för att möta möjligheter och utmaningar på bästa sätt. Seminariet gästas bland annat av statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé.

Kom och delta i ett kreativt och levande samtal om framtidens arbetsmiljö! Boka in eftermiddagen den 21 november i din kalender redan nu. Inbjudan med detaljerat program kommer i slutet av augusti.

Varmt välkommen hälsar

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, AFA Försäkring, Arbetsmiljöverket, Forte och nätverket Arbetsplatsnära Forskning och Utveckling (AFoU)

PROGRAM

12.00-12.40

Välkommen! Vi börjar med lunch och mingel utanför hörsalen på AFA Försäkring.

12.40-12.50

Inledning av dagen

Xxxxx

12.50-13.05

Vad har vi för möjligheter och utmaningar framför oss i framtidens arbetsliv?

Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé om regeringens satsningar.

13.05-13.35

Presentation av kunskapssammanställning: Arbetsmiljötrender

Forskare/-arna Jörgen Eklund/Gunnar Aronsson/Kristina Palm lyfter fram de tydligaste gemensamma trenderna som identifierats ha påverkan på framtidens arbetsmiljö i Sverige.

13.40-14.00

Dialog: Samverkan för att främja god arbetsmiljö i framtiden.

På scen: AV, AFA Försäkring, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Forte (Marie Land), AFoU (Göran Jonsson).

14.00-14.10

Bensträckare

14.10-14.40

Panelsamtal: Vilka förändringar behöver genomföras och hur skapas förutsättningar för en god arbetsmiljö och konkurrenskraft för framtiden?

På scen möter vi bl.a. statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé samt forskare Jörgen Eklund/Gunnar Aronsson, Mentometerfråga: Publiken om vilka utmaningar och möjligheter de ser.

14.40-15.00

Fika

15.00-15.25

Presentation av kunskapssammanställning: Organisatorisk förändringskompetens

Forskarna Henrik Koch/Chatrine om vad som menas med förändringskompetens och vad en organisation behöver utveckla för att framgångsrikt navigera i ett föränderligt arbetsliv.

15.30-16.00

1. Goda exempel på hur organisationer säkerställer god förändringskompetens. Richard Berglund, RISE projekt produktionslyftet (10 min)

2. Panelsamtal: Förändringskompetens för attraktiva arbetsplatser och effektiva organisationer- hur skapar vi det?

16.00-16.15

När jag kommer hem till min vardag efter detta – vad gör jag då? (Rubrik ej klar)

Ett personligt ”åtagande”. På vilket sätt kan jag påverka?

Mentometer.

Moderatorn knyter ihop det hela genom att läsa upp några exempel. (Jobba vidare med att utveckla denna punkt..)