Förebygga mobbning inom vård och omsorg

Forskningsprojektet ska i samverkan med slumpmässigt utvalda arbetsplatser inom vård och omsorg identifiera mobbningsproblem och rutiner för att åt­gärda dessa.

Förebygga mobbning inom vård och omsorg