Tidiga rehabiliteringsinsatser kan förebygga sjukfrånvaro

Förebyggande rehabilitering kan göra det möjligt för anställda med begynnande ohälsa att behålla sin arbetsförmåga och undvika sjukskrivning. Det framkom på ett webbinarium den 16 februari som innehöll presentationer av Afa Försäkrings rehabiliteringsstöd, statistik över rehabiliteringsåtgärder och forskning om tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

Klicka på bilden för att se en filmupptagning av seminariet. Längd: 42:09.

– Rehabiliteringsstöd kan sökas i förebyggande syfte. Det innebär att arbetsgivare kan söka stödet för en anställd som är i behov av rehabilitering utan att personen behöver vara sjukskriven, sa Sebastian Envall, handläggare av rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring.

– Det kan vara så att en arbetsgivare ser att en anställd inte mår bra eller visar på lite lägre arbetsförmåga. För att undvika att personen ska bli sjukskriven kan arbetsgivaren då söka stöd för att sätta in förebyggande insatser, som till exempel samtalsstöd med en psykolog eller en psykoterapeut. Rehabiliteringsorsaken behöver inte alltid vara kopplad till arbetet, det kan handla om livskriser som påverkar den anställdes arbetsförmåga.  

Samtalsstöd och beroendebehandling vanligaste åtgärderna

Emil Askestad, statistiker/analytiker på Afa Försäkrings analysavdelning, presenterade statistik ur en nyligen släppt rapport om rehabiliteringsstödet.

– Arbetsgivare vars personal omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL har möjlighet att ansöka om rehabiliteringsstödet. Godkända rehabiliteringsåtgärder är beroendebehandling, samtal med psykolog eller psykoterapeut, stress- och livsstilsförändringskurser och omskolning, sa han.

– I arbetet med rapporten analyserade vi 7 037 rehabiliteringsärenden fördelade på 70 procent kvinnor och 30 procent män. Den vanligaste formen av åtgärd var för kvinnor samtal med psykolog eller psykoterapeut och för män en beroendebehandling. Vi kunde bland annat se att 71 procent av personerna återgick till arbetet efter att ha genomgått en rehabiliteringsåtgärd.

Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, berättade om tidiga åtgärder vid psykisk ohälsa.

– En lyckad kombination kan vara att den anställde som är i behov av rehabilitering går i samtal med en psykolog eller psykoterapeut samtidigt som man ser över om arbetsmiljön på arbetsplatsen kan förbättras. Även om huvudorsaken till ohälsan ligger på det privata planet så är stress ofta kopplat till arbetsplatsen. Därför är det bra att se över arbetsmiljön för den anställde i en sådan här situation, sa han.

– Det finns riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen publicerade på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps webbplats. De är utmärkta att använda i sådana här lägen och beskriver både förebyggande åtgärder och rehabiliterande åtgärder som kan sättas in i ett tidigt skede.

Moderator för dagens webbinarium var Anna-Mia Olofsson, chef för Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring. Webbinariet lockade 736 åhörare och avslutades med två filmer som presenterade Prevents verktyg Arbetsplatsdialogen respektive Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden.


Text: Adam Fredholm


Presentation

Ladda ner presentationen från webbinariet här.

Riktlinjer vid psykisik ohälsa på arbetsplatsen

Här hittar du Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen i pdf-format.

Verktyg för förebyggande av ohälsa

Prevents Arbetsplatsdialogen.

Suntarbetslivs Prehabguiden.

Läs mer om Rehabstödet

Här kan du läsa mer och ansöka om Rehabstödet.

Läs en kortrapport om Rehabstödet

Här kan du läsa en rapport om rehabiliteringsstödet.