Unga löper störst risk att skadas av maskiner

Seminarium: Unga löper störst risk att skadas av maskiner

Olyckor med maskiner är den näst vanligaste orsaken till allvarliga olycksfallsskador på den svenska arbetsmarknaden. Störst risk att skadas har unga i åldern 16-25 år. Se inspelningen från seminariet den 29 oktober 2014.