Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014

Seminarium: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014

Under seminariet den 16 maj 2014 presenterades vår årliga rapport "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro".