Ny webbtjänst ska underlätta vid arbetsskada

2019-07-03 12:00

För en person som råkat ut för en arbetsskada kan det vara svårt att överblicka vilket ekonomiskt stöd man har rätt till, vilka instanser man ska vända sig till och när. Försäkringskassan och AFA Försäkring lanserar nu därför Arbetsskadeguiden – ett verktyg online som inte kräver inloggning och som hjälper till att hitta rätt information och väg framåt.

Bakgrunden är dels det regeringsuppdrag Försäkringskassan fick 2018 som bland annat gick ut på att minska risken för att personer missar ersättning de har rätt till enligt arbetsskadeförsäkringen, men också ett långt samarbete mellan AFA Försäkring och Försäkringskassan som syftat till att underlätta och förtydliga rättigheter för de försäkrade som är gemensamma.

– För oss på Försäkringskassan är det centralt att rätt ersättning går till rätt person. Vi vill hjälpa personer som har en arbetsskada att förstå om de kan ha rätt till en ersättning och vad de behöver göra för att söka den. Därför är detta ett oerhört viktigt projekt och ett stort steg framåt som vi är stolta över, säger Erica Narvaez, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Uppdraget var också att informationen skulle vara individuellt anpassad. För att svara upp mot det ska Arbetsskadeguiden ge skräddarsydd information om vilka ersättningar som kan vara aktuella utifrån den specifika situation den försäkrade befinner sig i, oavsett sjukskrivning eller inte, och vart denne ska vända sig. Detta sker genom att den som går in på sajten först får svara på ett antal frågor.

– Det har inte alltid varit lätt för personer som råkat ut för en arbetsskada att veta när de ska vända sig till oss på AFA Försäkring eller till Försäkringskassan. Med Arbetsskadeguiden hoppas vi råda bot på sådana svårigheter, säger Carolina Lunde, verksamhetsutvecklare på AFA Försäkring.

Fakta

  • Hittas på www.arbetsskadeguiden.se
  • Verktyg som ska underlätta för alla personer som söker information om arbetsskador.
  • En tjänst som inte kräver inloggning eller sparar personuppgifter.
  • Ska fungera som en tillförlitlig källa med kvalitetssäkrad information.
  • Används genom att man besvarar ett antal frågor och får förslag på exempelvis vilka ersättningar man kan ansöka om.

Kontakt

Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring: 070-815 49 05 caroline.rylander@afaforsakring.se

Försäkringskassans presstjänst 010-116 98 88