Framtidens föränderliga arbetsliv

2019-06-25 08:00

En föränderlig omvärld med digitalisering, flexibla organisationer och nya anställningsformer skapar både möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv. Vad behöver vi veta om dessa trender för att skapa god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen? Om det handlar Myndigheten för arbetsmiljökunskaps och AFA Försäkrings seminarier i Almedalen.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning inom området framtidens arbetsmiljö och resultaten kommer att presenteras i början av 2020. Tre av myndighetens experter, som arbetar med uppdraget, finns på plats i Almedalen den 1 juli för att prata om vilka arbetsmiljötrender vi ser, om gränslöshet i det digitala arbetslivet och om vikten av att skapa hög förändringskompetens på arbetsplatsen för att stå rustad inför framtidens arbetsliv.

Seminarierna sker i samverkan mellan Myndigheten för arbetsmiljökunskap och AFA Försäkring som arrangerar Verkstan för ett friskt och tryggt arbetsliv i Almedalen.

Välkommen att ta del av den senaste forskningen för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv! 

När: Måndag 1 juli kl. 9.00–12.00

Var: Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv, Klosterbrunnsgatan 3, Visby

Kontakt och mer information:
Ulric Jansson, Myndigheten för arbetsmiljökunskap: 070-666 83 20 ulric.jansson@mynak.se   
Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring: 070-815 49 05 caroline.rylander@afaforsakring.se

Mer information och detaljerat program finns på: www.almedalsverkstan.se

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndighetens uppdrag är att fungera som ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö med uppgift att på en nationell nivå sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö så att den är lätt att ta till sig och blir ett stöd för det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Myndigheten ska också utvärdera genomförande och effekter av arbetsmarknadspolitiken samt följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i Europeiska unionen och internationellt, samt arbeta med frågor kopplade till företagshälsovård. www.mynak.se