Europeiskt möte – för ett hållbart arbetsliv

2017-06-12 07:00

I dagarna tre träffas deltagare från 21 länder för att diskutera arbetslivsfrågor. Det så kallade European Forum möts årligen för att utbyta kunskaper och erfarenheter inom den europeiska försäkringssfären. I nätverket ingår organ som administrerar arbetsskadeförsäkringar och i år är det Sveriges tur att agera ordförande med AFA Försäkring och Försäkringskassan i spetsen.

– För 2017 är temat för årskonferensen Det hållbara arbetslivet. Föreläsningarna handlar om bland annat arbetsskador, sjukdomar, äldre och yngre arbetskraft och det gränslösa arbetslivet, säger Helene Reiner, huvudprojektledare för konferensen på AFA Försäkring.

AFA Försäkring axlar ansvaret gemensamt med Försäkringskassan och tillsammans med Karin Rimbléus och Erica Narvaez på Försäkringskassan har Helene Reiner som huvudansvarig projektledare planerat konferensen i 18 månader.

– Konferensen äger rum i Stockholm den 14–16 juni och riktar sig främst till medlemsorganisationerna i European Forum med representanter från 21 länder. Vi har 105 deltagare anmälda. Arrangemanget pågår i tre dagar med arbetsgruppsmöten, årsmöte och en stor konferens med ett 20-tal föreläsare, däribland flera svenska och internationella forskare, säger Helene Reiner.

Det övergripande syftet med European Forum, är att främja utvecklingen av de nationella arbetsskadeförsäkringarna i Europa. Verksamheten är inriktad på tre kärnverksamheter: prevention, rehabilitering och ersättning.

– Arbetet sker till största delen i olika arbetsgrupper, tillsatta för att utreda eller bevaka särskilda ämnen och för att förmedla forskningsresultat och liknande, säger Helene Reiner.

Bland årets föreläsare finns flera internationella talare. Läs mer om talarna här. Värdar för årets konferens är Michel Normark, chef för Partsrelationer och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring och Birgitta Målsäter, säkerhetsdirektör och tillförordnad HR-direktör på Försäkringskassan. Det officiella språket under konferensen är engelska.

Mer information
European Forum har för närvarande medlemsorganisationer i 21 länder: Belgien, Kroatien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Spanien, Sverige, Schweiz och Österrike. Webbsida för konferensen European Forum 2017: trippus.net/EuropeanForumStockholm2017

Kontakt: Helene Reiner, huvudprojektledare, AFA Försäkring: 070-893 95 50, helene.reiner@afaforsakring.se
Erica Narvaez, delprojektledare, Försäkringskassan: 010-119 46 39, erica.narvaez@forsakringskassan.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se