Pressinbjudan Almedalen: En hållbar start på arbetslivet – en ödesfråga för Sverige

2016-06-27 07:00

Tisdagen den 5 juli arrangerar AFA Försäkring tre seminarier i Almedalen som samtliga berör ungas hälsa och arbetsmiljö. Seminarierna kommer att hållas på St Hans Cafe/Hälsodalen, St Hans plan 2. I år kommer vi även att finnas representerade med en monter vid Hamnplan måndag-onsdag.

Unga i arbetslivet - hur mår Sveriges framtid?

Tisdag 5/7, 13:00-14:10

Moderator: Carin Hjulström

Ett brett perspektiv om ungas arbetshälsa. Hur mår unga på arbetsmarknaden? Vilka konsekvenser får det för samhället i stort och vilka samhälleliga faktorer påverkar eller begränsar unga i arbetslivet?

Medverkande: 
Anna Weigelt, chef Analysavdelningen, AFA Försäkring
Eva Mörk, professor, Uppsala universitet
Gunnar Gillberg, universitetslektor, Göteborgs universitet
Anders Moberg, VD, AFA Försäkring
Michel Normark, chef partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring

Hur påverkar karriärstressen unga?
Tisdag 5/7, 14:30-15:25

Moderator: Carin Hjulström 

Stress och mental ohälsa är bidragande faktorer till ökade sjukskrivningstal bland unga. Vi fördjupar oss i sömnens betydelse samt lyfter fram erfarenheter kring unga som blivit sjuka av jobbet.

Medverkande: 
Christian Benedict, forskare, docent, Uppsala universitet
Kristina Glise, överläkare, Institutet för stressmedicin Göteborg
Susanna Stymne Airey, forskningschef och chef för Förebygga, AFA Försäkring

Vad krävs för att skapa ett hållbart arbetsliv, nu och i framtiden?

Tisdag 5/7, 15:45-17:00

Moderator: Carin Hjulström

Vi lyfter fram och diskuterar trender och utmaningar för ett hållbart arbetsliv för Sveriges framtid. 

Medverkande: 
Sofia Rasmussen, grundare, VD, Rasmussen Analys

I panelen:
Rebecka Prentell, ordförande, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande, Delegationen för unga till arbete 
Marina Jonsson, projektledare för Hälsosam yrkesdebut, Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL 
Pontus Slättman, VD, WorldSkills Sweden 
Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv 
Lasse Thörn, enhetschef, LOs arbetslivsenhet 
Agneta Jöhnk, chef arbetsgivarpolitik, SKL 
Lars Fresker, ordförande, OFR 
Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer om seminarierna här

Kontaktperson: Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se