Stor ökning av antalet anmälningar om arbetssjukdom

2016-04-26 07:00

Antalet anmälningar om arbetssjukdom har ökat markant under de senaste fem åren. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenteras vid ett seminarium den 26 april.

På fem år har antalet anmälningar om arbetssjukdom* till AFA Försäkring mer än fördubblats. År 2009 anmäldes knappt 4000 arbetssjukdomar och 2014 var motsvarande antal drygt 9200. Det ökade antalet anmälningar beror bland annat på att det blivit lättare att anmäla i och med införandet av webbanmälan 2012. En annan tydlig trend är att betydligt fler anmäler sjukrivning på grund av en psykisk diagnos som en arbetssjukdom. 

Antalet godkända arbetssjukdomar har minskat under perioden 1994 – 2014. Den främsta orsaken till det är förändringar i den lagstadgade arbets¬skadeförsäkringen och i den allmänna sjukförsäkringen. De senaste åren har trenden svängt något och under perioden 2012-2013 ser vi en svag ökning av antalet godkända arbetssjukdomar. Antalet godkända arbetsskador har ökat generellt och det beror bland annat på sysselsättning, lättare att anmäla och ökad kännedom om försäkringarna.  

AFA Försäkring är, med undantag för sjukdomar som finns med på den så kallade ILO-listan**, beroende av Försäkringskassans beslut för att kunna lämna besked om ersättning vid arbetssjuk-dom. De två största diagnosgrupperna bland anmälda arbetssjukdomar, psykiska sjukdomar och besvär i rörelseapparaten, finns inte med på ILO-listan. Dessa diagnoser är också underrepresenterade i godkännandefrekvens i relation till antalet anmälningar. 
Rapporten beskriver godkända arbetssjukdomar som visats sig under perioden 1994 – 2014. Totalt har 150 271 ärenden studerats under perioden, varav 43 078 godkända arbetssjukdomar. Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas.

Skadedatabasen som inrymmer information om totalt 13 miljoner försäkringsärenden, ger stor kännedom om skador och sjukdomar på svenska arbetsplatser. För att göra statistik ur skadedatabasen tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken delrapporter. Utsökningar ur skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på www.afaforsakring.se

För ytterligare information: 
Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen, AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, 0708-14 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se