Ny kunskap för att förebygga psykosociala arbetsmiljöproblem

2015-11-11 14:00

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag och när AFA Försäkring samlade forskare, experter och beslutsfattare till sin FoU-dag diskuterades det hur forskning kan användas för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. Talade gjorde bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som särskilt betonade att mer kunskap om psykosocial arbetsmiljö behövs för att bättre kunna förebygga detta snabbt växande arbetsmiljöproblem.  

Den 10 november ägde AFA Försäkrings FoU-dag rum. Diskussionen mellan forskare, arbetsmarknadens parter och praktiker handlade bland annat om hållbart ledarskap, gränsen mellan privat – och arbetsliv, sömnens betydelse för hälsa, sambandet mellan arbetsmiljö och stroke samt hur psykosociala arbetsmiljöproblem tidigt kan identifieras.

Arbetsmarknadens parter inledde dagen och beskrev de noggranna relevansbedömningar som görs av varje forskningsprojekt vid nya finansiella satsningar och hur forskarna också genom Prevent och Suntarbetsliv har direktkanaler till arbetsplatserna och kan se sina forskningsresultat komma till praktisk nytta där de behövs som bäst. Under dagen presenterades åtta forskningsprojekt inom området psykisk ohälsa, som fått finansiellt stöd från AFA Försäkring.  

 - Den forskning som presenterades under dagen visar att det finns mycket kunskap om  psykosocial arbetsmiljö som är redo att användas och implementeras på arbetsplatserna. Samtidigt har vi på AFA Försäkring som Sveriges ledande forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa självklart ett ansvar att tillsammans med andra fortsätta tillföra kunskap som kan användas i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, sa Susanna Stymne Airey, forskningschef på AFA Försäkring när hon avslutade dagen.  

Deltagande forskare

Stavroula Leka, professor, University of Nottingham
Psychosocial risk management an overview

Christian Benedict, docent, Uppsala universitet
Hur ser sambanden mellan sömn stress och yrke ut?

Gunnar Bergström, docent, Karolinska institutet
Hur förebyggs psykisk ohälsa på arbetsplatsen?  Hur kan samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsa ge bättre förhållanden?

Stefan Szücs , docent, Göteborgs universitet
Organisatoriska vägar till hälsa- Hållbart förändringsarbete och chefskap i kommuner

Mia Söderberg, med.dr och leg. psykolog, Göteborgs universitet
Psykosociala arbetsförhållanden – hjärt och kärl sjukdom, perceptioner och reaktiva beteenden

Susanna Toivanen, docent, Stockholms universitet
Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Eva Vingård, professor, Uppsala universitet
Hemligheten bakom friska företag och organisationer

Linda Magnusson Hanson, docent, Stockholms universitet
Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom

Deltagande representanter från arbetsmarknadens parter

Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv
Magnus Furbring, LO
Ann Lundberg Westermark, PTK
Erik Hallsenius, Lärarförbundet
Mats Stenberg, SKL

För mer information; kontakta Camilla Arvenberg, AFA Försäkring, telefon: 070 814 98 30 eller mail: camilla.arvenberg@afaforsakring.se.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning