Lundastudent tilldelas stipendium för uppsats om städsprejers effekt på arbetsmiljön

2015-11-10 11:00

Städsprejer finns i varje hem, men används framförallt dagligen av de som yrkesmässigt arbetar med städning. Lundastudenten Karin Lovén har använt avancerade mätmetoder för att bestämma andelen sprejdroppar som hamnar i luften när man städar och därmed bidragit till större förståelse för hur människor exponeras för kemikalier vid städning. Karins uppsats ger ny kunskap om hur olika städmetoder kan påverka arbetsmiljön. 

Mastersuppsatsen i nanoteknologi”Aerosol emission from cleaning sprays - design and evaluation of a generation and characterization system for spray aerosols and a human pre-exposure study.Tilldelades under AFA Försäkrings FoU-dag i Stockholm 10 november AFA Försäkrings och Prevents stipendium “Utmärkt arbetsmiljöuppsats” på 15 000 kronor.

Delar av juryns motivering löd “Karin Lovén har med sin ingenjörsmässiga kompetens från civilingenjörsprogrammet i nanoteknologi utnyttjat avancerad mätmetodik för att öka förståelsen om hur människor exponeras och påverkas av luftburna komponenter. Hon har därmed bidragit till ökad kunskap om hur städmetoder kan påverka arbetsmiljön samt lagt grund för ytterligare studier som kan bidra till att utveckla en bättre arbetsmiljö för de grupper i arbetslivet som berörs av kemikalier.”

­- En bra arbetsmiljö är en av de viktigaste nycklarna för att bygga ett friskt och hållbart arbetsliv. Arbetslivet behöver tekniker, personalvetare, ekonomer som redan från början ser och förstår arbetsmiljöfrågorna. Genom stipendiet vill vi uppmärksamma arbetsmiljön betydelse. Förhoppningsvis kan det väcka intresse hos fler studenter och stimulera till vidare engagemang inom arbetsmiljöområdet, säger Maria Schönefeld vd, på Prevent.

Temat på FoU-dagen var psykosocial hälsa, med fokus på hur en god psykosocial arbetsmiljö kan skapas. Bland talarna fanns bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som berättade om Regeringens arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Juryn bestod av:

Anna-Lisa Osvalder, Chalmers

Jörgen Eklund, KTH

Mats Bohgard, Lunds Universitet

För mer information eller bokning av intervjuer med Karin Lovén eller någon av forskarna; kontakta Linda Eriksson, Prevent, telefon: 070-356 42 32, mail: linda.eriksson@prevent.se eller Camilla Arvenberg, telefon: 070 814 98 30, mail: camilla.arvenberg@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Fakta om Prevent
Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se – kunskaper för en bättre arbetsdag!