Lundaforskare ska förbättra hemsjukvårdens arbetsmiljö

2013-10-18 08:00

Hur kan man utforma möbler och utrustning som ger anställda i hemsjukvården god arbetsmiljö och samtidigt behåller hemmets atmosfär? Professor Gerd Johansson, Institutionen för design– vetenskaper vid Lunds universitet, får 3 000 000 kr av AFA Försäkring för att utveckla och utvärdera lösningar, som går att anpassa till olika förhållanden vid vård i annans hem.

Omkring 200 000 patienter, varav hälften över 80 år, får vård hemma. När alltmer avancerad vård flyttar ut från sjukhusen får också allt fler vård- och omsorgsanställda, i olika yrken, andras hem som sin arbetsplats. Där är arbetsmiljön oftast sämre än i vårdens och omsorgens egna lokaler, när det gäller exempelvis belysning, lyfthjälp och tillräckliga arbetsytor.

Beroende på hur vårdbehovet ser ut behöver man därför anpassa de sjukas hem till vårdarbetet och arbetsmiljökraven, med möbler och utrustning av olika slag. Utmaningen är att skapa produkter som fungerar bra för de anställda, samtidigt som de så lite som möjligt påverkar livet för patienterna och deras anhöriga.

Forskare inom olika institutioner vid Lunds Tekniska Högskola och enheter vid universitetssjukhuset ska i ett treårigt projekt först undersöka behoven för att sedan formulera krav på utrustning i hemsjukvård, när det gäller ergonomi och annat samt utvärdera prototyper till produkter.
Projektet som leds av professor Gerd Johansson vid Lunds Tekniska Högskola tilldelas 3 000 000 kr.

Detta är ett av fyra nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 18,2 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag i AFA Försäkrings nyhetsrum

Bild på Gerd Johansson finns att hämta i AFA Försäkrings nyhetsrum

Mer information:
Gerd Johansson, professor, Lunds Tekniska Högskola, Inst för designvetenskaper, Tel: 046-2228017, mobil: 0708 666462. E-post: Gerd.Johansson@design.lth.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

 
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.