Maj-Charlotte Wallin slutar som VD för AFA Försäkring

2013-05-20 10:00

Maj-Charlotte Wallin har beslutat att lämna sin tjänst som VD för AFA Försäkring den 31 dec 2013. Maj-Charlotte Wallin har varit VD sedan 1 augusti 2008.

- Det har varit fem fantastiska år sedan jag började på AFA Försäkring. Nu känner jag emellertid att det börjar bli dags för mig att trappa ner från det operativa ledningsarbetet för att skapa utrymme för andra utmaningar innan det blir dags att gå i pension. Det känns också bra att kunna lämna över ansvaret i ett läge när bolaget är finansiellt starkt och har en väl fungerande verksamhet, säger Maj-Charlotte Wallin.  

- Jag respekterar Maj-Charlotte Wallins ställningstagande och vill framföra min och styrelsens stora uppskattning för det arbete som Maj-Charlotte utfört under sin tid som VD för AFA Försäkring, säger Anitra Steen, styrelseordförande för AFA Försäkring.

Arbetet med att utse en ny VD har inletts.

AFA Försäkring är det gemensamma namnet för de tre försäkringsföretagen AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. Företagen ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.


Mer information:

Anitra Steen, styrelseordförande, AFA Försäkring, 070-3540054
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-939577


 
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.