Över 4 miljoner till forskning om nackbesvär i tandvården

2012-12-14 07:00

Tandläkare, tandhygienister och ortodontiassistenter får ont i nacken av att stå och titta ner i patienternas munnar. Hur de håller nacken böjd hör ihop med höga syn- och precisionskrav. Fredrik Hellström, Högskolan i Gävle, och Agneta Lindegård, Västra Götalandsregionen, leder var sitt projekt om åtgärder mot nackbesvären inom tandvården med hjälp av bättre arbetsställningar och specialglasögon. De två projekten får sammanlagt 4 100 000 kronor från AFA Försäkring.

Fredrik Hellström ska följa sammanlagt 180 tandläkarstudenter under ett och halvt års praktiktjänstgöring för att undersöka vad arbetsställningen betyder för besvär i nacken. Han ska också studera om det går att använda mätning av nackens rörelsefunktioner som ett sätt att ta reda på hur mycket nackbesvär som en person har. Resultaten kan användas såväl i framtida forskning som i förebyggande arbete och rehabilitering. AFA Försäkring stödjer studien med 2 400 000 kronor.

Tandläkare och tandhygienister har börjat använda specialglasögon, så kallade prismatiska glasögon, för att förbättra arbetsställningen och behålla god synskärpa. Folktandvården i Västra Götaland har börjat använda dessa hjälpmedel och Agneta Lindegård ska utvärdera effekterna när det gäller smärta och besvär i nackar och axlar. Studien omfattar 1 200 tandläkare, tandhygienister och ortodontiassistenter. AFA Försäkring stödjer studien med 1 500 000 kronor.

Dessa projekt är två av 16 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 34,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Agneta Lindegård finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Fredrik Hellström, Med. Dr, forskare, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv. Tel: 026-64 86 60, mobil: 070-532 40 83. E-post: fhm@hig.se
Agneta Lindegård, Med dr, Ergonom, Västra Götalandsregionen, Inst. för Stressmedicin. Tel: 0313420721, mobil: 0703052892. E-post: agneta.lindegard@vgregion.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.