Nytt FoU-program: Företagshälsovård – forskningsbaserad kunskap för praktisk tillämpning

2012-12-19 10:00

AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter inom privat näringsliv och kommuner och landsting ett treårigt FoU-program om företagshälsovård som omfattar totalt 30 miljoner kronor.

- Det ligger i arbetsmarknadens parters intresse att öka möjligheterna för företag/organisationer att kunna nyttja företagshälsovård som en resurs i det strategiskt förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger Hans Augustson, chef FoU-beredningen AFA Försäkring. FoU-programmet ”Företagshälsovård – forskningsbaserad kunskap för praktisk tillämpning” syftar därför till att bidra till att ut­veckla en mer behovsanpassad företagshälsovård som främjar och höjer kvaliteten i det förebyggande arbetet på arbets­platserna.

Bakgrunden till det nya FoU-programmet om företagshälsovård är att arbetsmarknadens parter har konstaterat att utbudet och innehållet i de företagshälsovårdstjänster som köps varierar mycket. Det framgår vidare att de tidigt förebyggande tjänsterna, som i dagsläget köps minst, är de som ur ett långsiktigt perspektiv kan förväntas ge störst effekt på bättre arbetsmiljö och hälsa – de så kallade strategiska tjänsterna.

Utlysningen riktas till forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut och arbetsmiljömedicinska kliniker samt andra organisationer som praktiskt arbetar inom området.
Utlysningen om FoU-programmet ”Företagshälsovård - forskningsbaserad kunskap för praktisk tillämpning” pågår till och med den 31 mars 2013.
Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för ansökan framgår av utlysningstexten som finns på www.afaforsakring.se/forskning. Där finns även information om den elektroniska ansökan som görs via AFA Försäkrings FoU-portal.

Mer information:
Hans Augustson, chef FOU-beredningen, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Maria Schütt, handläggare FoU-beredningen, 08-6964974, maria.schutt@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-6964816, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.