Ny lättanvänd metod för att mäta arbetsställningar

2012-12-14 07:00

Det saknas effektiva mätmetoder när man ska kartlägga arbetsuppgifter som misstänks orsaka besvär från nacke, rygg och skuldror. Mikael Forsman, Karolinska Institutet, beviljas 1 641 000 kronor av AFA Försäkring för att i samarbete med företagshälsovården och kollegor i Umeå och Lund ta fram en metod för direkta mätningar av arbetsställningar och rörelser.

Mikael Forsman ska tillsammans med företagshälsovården och kollegor i Umeå och Lund ta fram en metod för att direkt kunna mäta arbetsställningar och rörelser och sedan automatiskt få rapporter utskrivna. Mätningarna kommer att börja och sluta med att den undersökta personen gör en enkel gymnastisk övning som tar 20 sekunder. Metoden kommer man kunna använda för att kartlägga arbetsuppgifter som man tror kan vara belastande för nacke, rygg och skuldror. AFA Försäkring stödjer studien med 1 641 000 kronor.

Detta är ett av 16 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 34,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Mikael Forsman finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

 
Mer information:

Mikael Forsman, docent, Karolinska Institutet, Inst. för miljömedicin. Tel: 0852487726, mobil: 0704910196. E-post: mikael.forsman@ki.se

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

 
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.