Ny forskning om nattarbete och cancer

2012-12-14 07:00

Nattarbete är en sannolik orsak till bröstcancer, men det är oklart hur länge man behöver arbeta natt för att utveckla bröst och prostatacancer. Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, får 996 000 kronor för att undersöka sambandet mellan nattarbete och bröst- respektive prostatacancer efter en uppföljningstid på 12 år.

Drygt var tionde anställd har någon form av nattarbete. Tidigare forskning visar på ökad risk för bröstcancer för kvinnor som arbetar natt. Det finns också studier som pekar på viss ökad risk för andra typer av cancer, däribland prostatacancer, men här är osäkerheten större. Forskarna vet ännu inte varför nattarbete kan öka cancerrisken. Ett möjligt skäl kan vara att man genom att bli utsatt för ljus under natten påverkar halten av hormonet melatonin, vilket i sin tur har visat sig medföra olika störningar och förändringar.

Torbjörn Åkerstedt vill nu använda det svenska tvillingregistret för att analysera sambandet mellan förekomst av cancer och hur lång tid som personer har arbetat om natten. Genom tvillingsregistret finns också uppgifter om andra möjliga orsaker (fysisk arbetsmiljö, yrke, livsstil). Man ska särskilt titta på vad störd sömn kan innebära för ökad cancerrisk. AFA Försäkring stödjer studien med 996 000 kronor.

Detta är ett av 16 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 34,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Torbjörn Åkerstedt finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Torbjörn Åkerstedt, professor, Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet. Tel: 08-553 789 47, mobil: 070 6304135. E-post: torbjorn.akerstedt@ki.se

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.