Minskade stick– och skärskador i vården

2012-12-14 07:00

För att utveckla och sprida ett material om hur anställda inom sjukvården kan undvika stick- och skärskador får Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, 1,9 miljoner kronor av AFA Försäkring.

Stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett tidigare projekt kartlagt orsakerna och vad man kan göra för att minska skadorna. I det här projektet ska man skapa webbsidor som ger vårdens beslutsfattare underlag i sitt arbete med att upphandla sticksäkra produkter och utbilda anställda. Här ska också finnas tips och råd för hur man kan minska skadorna. Forskarna kommer även ta fram ett underlag för avvikelserapportering. AFA Försäkring stödjer studien med 1,9 miljoner kronor.

Detta är ett av 16 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 34,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Ann-Beth Antonsson finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum


Mer information:

Ann-Beth Antonsson, adjungerad professor, Tekn Dr, IVL Svenska Miljöinstitutet, Tel: 08-598 563 47, E-post: ann-beth.antonsson@ivl.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.