Ledarskap och verksamhetsutveckling i vården - ny forskning får 5 miljoner

2012-12-14 07:00

Hälsofrämjande verksamhetsutveckling och ledarskap vid organisationsförändringar i vården studeras i två nya forskningsprojekt som tillsammans får över 5 miljoner av AFA Försäkring. Lotta Dellve, Högskolan i Borås och Kungliga Tekniska Högskolan, undersöker metoder för att utveckla verksamheten så att den främjar hälsan vid fem sjukhus och Johann Packendorff och Monica Lindgren, Kungliga Tekniska Högskolan, studerar hur ledarskapet påverkar arbetsmiljön i samband med organisationsförändringar.

Professor Lotta Dellve leder en studie om hur olika sätt att arbeta med förändringar påverkar medarbetarna. Vid de fem sjukhusen som ingår i studien ingår sammanlagt 1 400 medarbetare och 400 chefer. På tre av sjukhusen har man infört Lean, på de två övriga använder man andra för-ändringsmetoder. Forskarna ska studera hur så kallade förändringsledare arbetar i vården. En del i studien handlar om banden mellan olika yrkesgrupper och individer (socialt kapital), en annan om chefers förmåga att vara hälsofrämjande. AFA försäkring stödjer projektet med 2 800 000 kronor.

I projektet som leds av professor Monica Lindgren och docent Johann Packendorff ska forskare följa det arbete som pågår i två sjukhusorganisationer med att förändra organisation och verksamhet, med koppling till Lean och processtänkande. Det rör sig om förändringar med möten över organisations- och professionsgränser. Det innebär också möten mellan befintliga och nya ledarskapskulturer och hur det påverkar medarbetarna. Forskare ska också följa hur sjukhusen arbetar med att rekrytera och utveckla sina chefer och vad detta betyder för ledarskapskulturer och arbetsmiljö.

Dessa projekt är två av 16 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 34,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bilder på Lotta Dellve och Johann Packendorff finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Lotta Dellve, professor, Högskolan i Borås, Inst. för vårdvetenskap och Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för Teknik och Hälsa. Tel: 08-790 48 95, mobil: 0734606895. E-post: lotta.dellve@hb.se
Johann Packendorff, docent, universitetslektor, Kungliga Tekniska Högskolan, Inst. för Industriell ekonomi och organisation. Telefon: 087906058, mobil: 0706477322. E-post: johann.packendorff@indek.kth.se.
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.