Hur påverkar bussförarnas arbetssituation deras hälsa?

2012-12-14 07:00

Bussförare har tidiga arbetspass, delade turer och långa arbetsdagar. Hur påverkar detta deras trötthet och hälsa? Anna Anund, Statens Väg– och transportforskningsinstitut får 1 850 000 kronor från AFA Försäkring för att undersöka hur sambanden ser ut. Studien gör hon i samarbete med Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Keolis.

Bussförare i lokaltrafiken har pressade arbetstider som ofta leder till trötthet och ökad risk för ohälsa och olyckor. Men det saknas studier om deras arbetssituation när det gäller hälsa och trötthet. Anna Anund leder en studie där forskarna ska registrera grader av sömn och vakenhet för att avgöra hur vanligt det är med trötthet bakom ratten. De ska också genomföra tester som visar om tidiga morgnar leder till att säkerhetsrisker och mikrosömn ökar under resten av dagen.
AFA Försäkring stödjer studien med 1 850 000 kronor.

Detta är ett av 16 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 34,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

 
Mer information:

Anna Anund, Med. Dr, forskare, Statens Väg och transportforskningsinstitut, Tel: 013-20 43 27. E-post: anna.anund@vti.se

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.